Wednesday, September 30, 2009

prof. Wolniewicz w Radiu Maryja 29-08-2009 r. cz. 1

prof. Wolniewicz w Radiu Maryja 29-08-2009 r. cz. 1

Tuesday, September 29, 2009

Rok 1939 w świetle kluczowych faktów

Rok 1939 w świetle kluczowych faktów
Profesor Iwo Cyprian Pogonowski 28.09.09

Rok 1939 w świetle kluczowych faktów jest zupełnie inny niż oficjalnie mówi o tym Rosja i niż młodzież uczy się w polskich szkołach, zwłaszcza z podręczników pełnych błędów historycznych, których rodowód wywodzi się z PRL-u. Po Pierwszej Wojnie Światowej Polska ogłosiła niepodległość i walczyła, według Normana Davies'a, w sześciu konfliktach, w rezultacie których zostały ustalone granice Drugiej Rzeczypospolitej.
Marszałek Józef Piłsudski rozumiał rosnące zagrożenie militarne przez Niemcy i Rosję Sowiecką i podsumował sytuację Polski w swoim testamencie, w którym powiedział rodakom: „Lawirujcie między Niemcami i Rosją póki można, a jak się nie da, wciągnijcie do walki cały świat”. Obecnie w 70. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej trzeba pamiętać, że prawdopodobnie Polska uratowała Rosję Sowiecką od klęski, kiedy 26 stycznia 1939, odrzuciła ofertę Hitlera przystąpienia do anty-sowieckiego przymierza, w formie Paktu Anty-Kominternowskiego. Tym samym Polska odmówiła wzięcia udziału w jednoczesnym ataku na Rosję z zachodu przez Niemcy i ze wschodu przez Japonię.
Angielska książka „Diplomat in Berlin, 1933-39”, ambasadora polskiego Józefa Lipskiego, cytuje zabiegi Hitlera, począwszy do 5 sierpnia 1935 roku i jego ówczesne twierdzenie, że dla niego stosunki z Polską należą do najważniejszych. Wówczas Hitler zaproponował pakt przeciwko Rosji oraz współpracę wojskową. Polski rząd lawirował, ponieważ był świadomy, że stałą myślą przewodnią rządu nazistowskiego w Berlinie było urzeczywistnienie doktryny Lebensraumu i zabór niemiecki Polski i Ukrainy oraz kolonizacja Rosji, tak jak Anglicy skolonizowali Indie. Wcześniej dobrze opisał niemiecki koncept imperium „od Renu do Władywostoku” Aleksander Guczkow, minister obrony w rządzie Kiereńskiego.
W traktacie kapitulacji Rosji wobec Niemiec w Pierwszej Wojnie Światowej, w Brześciu Litewskim, 3 marca 1918 roku, rząd Lenina oficjalnie zgodził się na rolę Rosji jako wasala Niemiec, za co wielu Rosjan uznało Lenina za zdrajcę. Dwadzieścia lat później Hitler wierzył, że musi przyłączyć do Niemiec czarnoziem Ukrainy i wyeliminować Polaków i Ukraińców, tak żeby po wojnie ziemie ich były zaludnione przez „rasowych Niemców”.
Odrzucenie w Warszawie ponawianej oferty Joachima von Ribbentropa przystąpienia Polski do Paktu Anty-Kominternowskiego w dniu 26 stycznia 1939, komplikowało sytuację Niemiec. Jako alianci Japonii od 25 listopada 1936 roku, Niemcy wiedzieli o atakach japońskich na sowieckie wyspy na rzece Amur w 1937 roku, jak też o ataku na Niezależną Wschodnią Armię Czerwoną na granicy Mandżuko, w 1938 roku i z początkiem 1939 roku o naporze wojsk japońskich na Zewnętrzną Mongolię, wówczas kontrolowaną przez Związek Sowiecki.
Odmowa Polski uniemożliwiła plany Hitlera jednoczesnego ataku na Sowiety, ze wschodu i z zachodu. Podstawowym problemem Hitlera był fakt, że tereny państwa polskiego blokowały dostęp Niemców do Rosji. Polskie siły zbrojne uniemożliwiały przemarsz „na siłę” wojsk niemieckich w celu rozpoczęcia ataku na Rosję, podczas gdy Japonia atakowała ze wschodu. Uznając ten fakt, rząd w Berlinie zaczął korzystać z zachęty Stalina i dążyć do chwilowego porozumienia z Rosją kosztem Polski. Porozumienie to doszło do skutku i zantagonizowało Japonię. Plany Hitlera wikłały się.
Zamiast umożliwienia wojny na dwa fronty przeciwko Sowietom, już w marcu 1939 Polska, Francja i Anglia wymieniły wzajemne gwarancje obrony. Groziło to Niemcom wojną na dwa fronty, w chwili ataku Niemiec na Polskę. Istnieją pogłoski, że wówczas admirał Canaris, szef wywiadu niemieckiego, powiedział do Reinharda Heydricha, szefa hitlerowskiego aparatu terroru, że Niemcom brak żołnierzy, żeby wygrać zbliżającą się wojnę. Komplikacje w stosunkach Niemiec i Japonii nie dały długo na siebie czekać.
Ważny i mało znany jest fakt, że 19 marca 1939, Stalin przemawiał do 18. zjazdu sowieckiej partii komunistycznej i przemowa jego była nadana przez radio moskiewskie. Stalin oskarżył Wielką Brytanię i Francję o podjudzanie Niemców i Japończyków do ataków na Związek Sowiecki, w celu wyczerpania stron walczących tak, żeby alianci zachodni mogli dyktować warunki pokoju po walce. Wówczas Stalin wspomniał możliwość współpracy Rosji Sowieckiej z niemieckimi nazistami. Oferta Stalina była niespodzianką dla Berlina. Dała ona możliwość zwłoki w czasie pozornej przyjaźni i współpracy Niemców ze Sowietami.
Zwłoka była Niemcom wtedy potrzebna, ponieważ Polacy bronili swej niepodległości i odmówili przyłączenia się do ataku Niemców na Rosję. Polska odmówiła udziału 40 do 50 polskich dywizji gotowych do mobilizacji i mogła wraz z ponad 100 niemieckimi dywizjami dokonać zwycięskiego ataku na Sowiety, które były głównym geopolitycznym wrogiem Hitera, w jego planowanych podbojach na „następne 1000 lat”. Ówczesna gra Stalina jest opisana na stronie 95 mojej książki (Pogonowski. Iwo, „Jews In Poland: A documentary History, New York, 1993, ISBN 0-7818-0116-8).
Ważna jest podstawowa wypowiedź Hitlera z 11 sierpnia 1939 roku, była skierowana do Komisarza Ligi Narodów, Jacoba Burkhardta: „Wszystkie moje plany i przedsięwzięcia są skierowane przeciwko Rosji; jeżeli Zachód jest zbyt głupi i ślepy, żeby to pojąć, będę musiał ułożyć się z Rosją, wspólnie pokonać Zachód, a po jego klęsce zaatakuję Sowiety wszystkimi moimi siłami. Konieczna mi jest Ukraina, tak żeby nie mogli mnie wziąć głodem, jak to się stało w ostatniej wojnie”. (Roy Dennan: „Missed Chances,” Indigo, Londyn 1997, str. 65). Warto wspomnieć, że Hitler nazywał zbliżający się konflikt „wojną motorów” („Motorenkrieg”) - tymczasem wbrew pomysłom Hitlera, faktycznie armia niemiecka użyła 600,000 koni i 200,000 pojazdów motorowych, które okazały się mniej użyteczne niż konie, według książki Stephena Badsaya „World War II Battle Plans” 2000, str. 96.
Józef Garliński napisał na stronie 40 w jego książce „POLAND, S.O.E., AND THE ALLIES”: „Propagandziści komunistyczni nieraz mówią, że pakt Ribbentrop-Mołotow był tylko sprytnym posunięciem taktycznym Stalina, żeby zyskać na czasie. Nie był to zwykły pakt o nieagresji a raczej bliska współpraca komunistów z nazistami, którym sowieci dostarczyli 900,000 ton ropy naftowej, 500,000 ton rudy żelaznej, 500,000 ton nawozów oraz wiele ważnych dostaw”.
Według „The Oxford Kompanion to World War II” (Oxford University Press, 1995)” ofensywa sowiecka w sierpniu 1939 na japońską Armię Kwantyngu w Mandżuko pod wodzą generała Grigiry’ego Żukowa była pierwszym w historii zastosowaniem taktyk „blitz-krieg’u”, które były wprowadzone przez Niemców i Sowietów na sowieckich poligonach po zawarciu traktatu w Rapallo, 16 kwietnia 1922 roku, przez zdominowaną przez Żydów Republikę Weimarską. Od 28 maja 1939 roku odbywały się w Azji największe w historii tamtych czasów, bitwy powietrzne 140 do 200 samolotów sowieckich i japońskich, (A. Stella, „Khlkhim-Gol, The Forgotten War”, Journal of Contemporary History, 18, 1983).
Stalin, w obawie przed wojną na dwa fronty, posłał Żukowa żeby niespodzianie uderzył na Japończyków, za pomocą 35 batalionów piechoty, 20 szwadronów kawalerii, 500 samolotów i 500 nowych czołgów. Świadomy nadchodzącego ataku na Polskę, Żukow zaatakował 20 sierpnia 1939 roku i zadał wielkie straty Japończykom skoordynowanym ogniem czołgów, armat i samolotów po raz pierwszy w historii. Ponad 18,000 Japończyków poległo (P. Snow: Nomohan – the Unknown Victory,” History Today, lipiec, 1990).
Według autora Laurie Braber („Chaekmate at the Russian Border: Japanese Conflict before Pearl Harbour” 2000): „Pakt nazistów z Sowietami 23 sierpnia 1939, był uważny przez rząd Japonii z zdradę Paktu Anty-Kominternowskiego i konkluzja Japończyków była że Hitlerem trzeba manipulować na korzyść Japonii, ale nigdy mu ufać. Pakt Niemców ze Sowietami był ogłoszony w czasie klęski wojsk japońskich.. Formalnie walki japońsko-sowieckie skończyły się zawieszeniem broni 16 września 1939. Sowieci po końcu walk przeciwko Japonii, 17 września uderzyli na Polskę w pełnej świadomości, że Francja nie spełni obietnicy i nie zaatakuje Niemiec, w czasie kiedy 70% sił niemieckich walczyło w Polsce, a jednocześnie Francja miała więcej czołgów niż Niemcy.
Stalin zorientował się latem 1940 roku, jak wielki błąd popełnił, dokonując masowych egzekucji polskich jeńców wojennych, wiosną 1940 roku, takich zbrodni jak mordu NKWD w Katyniu dokonanego na oficerach polskich. Salin miał nadzieję, że we Francji znowu będzie przewlekła wojna pozycyjna i że rosyjska armia będzie mogła nadrobić straty 44,000 oficerów sowieckich zabitych w czasie stalinowskich czystek w latach 1930. Szybkie zwycięstwo Hitlera we Francji zagrażało wcześniejszym atakiem na Rosję, która potrzebowała pomocy z USA oraz mogłaby użyć przeciwko Hitlerowi polskich, jeńców wojennych wymordowanych przez NKWD wiosną 1940.
Rząd rosyjski poczuwa się do ciągłości z rządami Stalina i innych komunistów. Obecnie po wielokrotnym potępianiu zbrodni rządów komunistycznych dokonywanych na komunistach, Moskwa wybiela Pakt Ribbentrop-Mołotow i oznajmia, że rosyjskie służby wywiadowcze wkrótce ogłoszą jakieś sensacyjne knowania Polski z Hitlerem, niby w postaci tajnych pertraktacji polskich służb specjalnych oraz ministerstwa obrony, według wiadomości agencji RIA Nowosti. Rzecznik rosyjskich służb w mediach, Sergei Iwanow, stara się pokazać Polskę, ofiarę masowych mordów w czasie Drugiej Wojny Światowej, w jak najgorszym możliwie świetle. Jakoś Moskwę nie stać na przyznanie faktu jak wiele Rosja skorzystała na odmowie przez Polskę wzięcia udziału w ataku sił Hitlera na Sowiety w 1939 roku.
Profesor Iwo Cyprian Pogonowski

http://www.pogonowski.com

Sunday, September 27, 2009

Democracy of one million citizens in XVIc. Poland

Democracy of one million citizens in XVIc. Poland

Poland’s indigenous democratic process created the democracy, which had one million free citizens by the beginning of the seventeenth century. This happened within the multinational Polish Nobles Republic, which was rooted in the old Slavic tradition. The height of early military successes of Slavic Tribal Military Democracies happened already by the year 740 AD. It caused the Kingdom of the Franks to build its “Maginot Line” of that period, named “Limes Sorabicus” and “Limes Saxonia” build east of the Rhine River, from the Danish Mark in the north to the Mark of Avaria (now Bavaria) in the south. (Iwo C. Pogonowski: Hippocrene Books Inc, New York, 2000, 3rd edition 2008, page 3.)

Polish Noble Nation of one million people represented a milestone on the world history of representative government by its shear numbers by comparison with the number of free citizens in Athens of antiquity or even with the eighteenth century North America. The main issue of the American Revolution was “no taxation without representation.” That very issue was settled in Poland exactly four hundred years earlier, when regional legislatures obtained taxing authority, reduced taxes and secured the nomination of local people for the territorial administration. The royal succession was then made possible only with the consent of the masses of Polish nobility as represented by the regional legislatures. (ibid., page 39.)
.
The noble nation of Poland represented a unique phenomenon in the world history of the evolution of the representative government. The Act of Nieszawa of 1454 was called “the Magna Carta” of the masses of Poland’s nobility, in which, after 1569, each grown up male citizen had the right to offer his candidacy in the general elections for the head of state. Polish general elections were called “viritim” and the elected king who was to serve as the head of state and the chief of the executive branch of government. Already since 1501 the national parliament became the supreme power in the Kingdom of Poland, united with the Grand Duchy of Lithuania.

Professor I. Norman Davies of Oxford University summarized the governing principles of the sixteenth century Polish Republic, which were modern even by the standards of the 20th century. They are quoted on the page 77 in my book mentioned above; they were:

general elections of the head of state by all citizens
social contract between government and the citizens
the principle of government by consent
personal freedom
individual civil rights
freedom of religion
the value of self reliance
the prevention of authoritarian power of the state
The Union Act by the Parliament called the Seym of Lublin (1560) formally made Poland and Lithuania one country, which was to elect one head of state and chief executive with the title of the king crowned in Kraków. The Union of Lublin was called “The Republic of Good Will… Free Men with Free, Equals with Equal.” The Toleration Act of Warsaw of 1573 made Poland a “haven of the heretics.” It was based on the belief that honest government and mutual consent were fundamental for successful political action. The Seym continued to be the main forum for the political dialogue in the Polish Republic (ibid., page 82).

Unique in Europe, Polish indigenous democratic process was based on the fact that during the reign of the Piasts (c. 940-1370), the first Polish dynasty created a unique in Europe national defense system caused by the devastation of the Mongol invasion. While in western Europe the defense system was based on and alliance between the monarch and the fortified towns, in Poland the towns were full of German and other immigrants who often rebelled against the King of Poland, who had to depend on a then unique alliance of the throne with landowners. This fact led to creation in Poland of a “noble nation of free citizens,” of about 10% of the population while in the West nobility represented less than 1% of royal subjects.

Noble Nation of Poland was in over 90% Slavic origin and was composed approximately in 45% of ethnic Poles, 25% Ruthenians, 15% Bialorussians, 10% of Lithuanians and 5% Baltic Germans. The Noble Nation of Poland pioneered civil right in Europe while the Madna Carta Libertatum was forgotten for several centuries.

The 1396 marriage of Polish Queen Jadwiga d’Anjou, granddaughter of the sister of King Casimir the Great, with Władysław Jagiełło the Grand Duke Lithuania, grandson of prince Gedymin, who first defeated Mongol Army on the Dnieper River, marked the beginning of the great civilizing role of Poland between the Baltic and the Black Sea. This role included pioneering in Europe legalization of civil rights and liberties of the very numerous Polish-Lithuanian political nation of free citizens. Polish language became the language of civility, elegance and diplomacy in central and estern Europe. For several hundred years Polish language was used by the rulers of Kremlin in Moskow.

Polish language served for centuries as the main source of information about Latin western Europe, on the territory of the Eastern Orthodoxy domain of the Greek language. Unfortunately, the rulers of Moscow serving the Mongols, learned the brutal methods of Mongol absolute rule, and abandoned their Slavic traditions, starting with the brutal destruction of the Novgorod Republic in 1480ties.

In contrast one should mention the famous preamble to the union of Poland and Lithuania at Horodło of 1413 in which text were spelled out the noble ideals of the then developing Polish democratic process based on the ideals of charity and love. The Noble Republic created the largest area of freedom on the European continent for several centuries. Thus for example at the University of Cracow was created the best in Europe, school of astronomy, a student of which, Nicolaus Copernicus (Mikołaj Kopernik) gave the world the beginnings of modern astronomy. At that time in Germany Martin Luter burned Copernicus in effigy and called him “damned Polak-stronomer.”

Copernicus was an important leader of Renaissance in Poland, the son of Mikołaj Kopernik Sr., prominent copper merchant registered in Cracow in 1450ties, who served as a diplomat representing chancellor of Poland Cardinal Zbigniew Oleśnicki during negotiation with Prussian Estaes leading eventually to the unification of Prussia with Poland. He moved from Krakow to Toruń, where the future astronomer was born.

Mikołaj Koprenik Jr. also led Polish monetary reform in 1526 and introduced Polish zloty while combating German forgeries of Polish coins. In Copernicus’ treaty on Polish monetary reform of 1526 Copernicus spelled out for the first time in history the economic law that “bed money chases good money out of ciculation”in his Latin book published under the title Monetae Cudende Ratio also in 1526, when Thomas Gresham (c. 1519-1579) was seven years old.

Aristotle (384-322 BC) warned that democracies live under constant threat of falling under the rule of oligarchy. The seeds of the destruction of Polish Nobes Republic were sown already in 1589, when Slavic traditional law of succession was changed and inheritance could pass to the oldest son. Eventually this law became a basis for creation on latifundia of the magnates, some of whom in the seventeenth century had huge estates and private armies. Eventual fall the Nobles Republic of Poland was primarily caused by the politics of latifundia of the magnates in a very similar way as it happened to the Roman Republic of antiquity. An American historian in a conversation with me said that in this aspect the history of Poland is like the history of Rome “written in smaller letters.”

Poland’s Lechitic roots are even today reflected in Turkish word “Lechistan” for Poland. Thus,
Polish indigenous democratic process was based on regional legislatures, similar to the old Slavic meetings meeting called by Western Slavic Lechitic tribes as “vietse,” in Russian “vieche.” During these meetings ordinary people were debating, exchanged views and by means of elections authorized their representatives to speak for them in national parliament and then report back how well they performed their tasks as well to learn about the security of the commonwealth and new form abroad. Polish national culture was built by the “Noble Nation of Poland,” by the regional legislatures which formed Polish national culture “from below” in contradistinction to the West, where national cultures were build “from above” by the royal court and the towns. Had such indigenous democratic process happen in the West, it would most likely be described as an important and classical phenomenon in the history of the development of representative government.

Unfortunately partitions of Poland provided Hohezollerns the means to unify the 350 small German states with the capital in Berlin in the second part of the XIX c. and create autocratic state, which together with Russia changed the way Polish history has been written. Russia and Prussia inserted into world memory their predatory version of history and suppressed the true history of Poland.

Tuesday, September 22, 2009

Children in the Warsaw Ghetto 1943 and Children in the Palestine Gaza 2009

Children in the Warsaw Ghetto 1943 and Children in the Palestine Gaza 2009

Kinder im Warschauer Ghetto / Children in the Warsaw Ghetto

‘War Sore’ Ghetto Gaza Bombed And Burned By Nazisrael
Destruction of Warsaw Ghetto during the 1943 UprisingWhen the Jews made the ‘benevolent’ gesture of conceding the Gaza Strip to the Palestinians in 2005, I wrote at the time that I thought they only intended to set it up as another concentration camp in ‘Eretz Yisrael’ for the 1.5 million men, women, and children left behind to suffer and die in it, and today I’m only more convinced that the leading Jews had that in mind all along.

more about “Gaza’s children suffering from malnut…“, posted with vodpod
life in Gaza is a constant gauntlet of Israeli sniper fire, military rockets and army bulldozers. No one is safe. In light of the escalating tensions, we're bringing back one our most moving documentaries, a hard-hitting expose of life in the Occupied territories. We speak to the children caught in the crossfire and find out the true cost of Israel's targeted assassinations policy.
Jews herded into Warsaw ghetto - 450,000 inmates walled in Gaza style

When Jews get control of a nation they are quick to incarcerate and destroy their Gentile and Christian enemies, just as they did in the JewSSR, have been doing in Castro’s Cuba, and in Afghanistan and Iraq, and are planning to do in Obama’s USSA after a false flag op and riots in the New Year.


Starving children in Warsaw ghetto

‘Ghetto Gaza’ is also no doubt a vindictive response to what Jews suffered in the ghettos in Europe under the Nazis, and a revival of the gulags under the Soviet or Round Table “Council” of the JewSSR; and the psychopathic institution of it has it’s roots in the Old Testament, which forms the mindset of the Jew and says Jehovah commanded the Israelites to wipe out the Canaanites and possess their land.


Jews smuggle food into Warsaw ghetto

In fact Gaza, in Old Testament times, was one of the five royal cities of the Philistines, and the ‘house of commons’ in the place was pulled down around the ears of the lords of the Philistines by the Jewish hero Samson, which might have provided some of the inspiration for the Jews’ bombing of the Hamas headquarters in the Gaza Strip, and puts a new twist on the Jews’ Samson Option, which is their plot to take down the world with them by using their nuclear and toxin weapons in a totally irresponsible way if there’s ever another Holocaust again.


Ruins of Jewish Council building Warsaw ghetto - c.f., destruction of Hamas HQ in Gaza

name="allowFullScreen" value="true">Israel Ocupation


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by AFP


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by AFP


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by WAFA


Photo by WAFAA Palestinian man shouts next to the bodies of two of four Palestinian siblings at Gaza Citys al-Shifa hospital.


Palestinian medics carry a wounded boy into Al-Shifa hospital in Gaza City.AFPA Palestinian father carries his wounded baby daughter into a hospital in Gaza City. AFPPalestinian boys wounded by an Israeli tank shell wait for treatment at Shifa hospital in Gaza January 5, 2009. AFPWounded Palestinian children arrive for treatment at Shifa Hospital in Gaza City, after an Israeli strike early Monday, Jan. 5, 2009.AFPA wounded Palestinian boy is treated at the Shifa Hospital in Gaza City, after an Israeli missile strike early Monday, Jan. 5, 2009.AFPA Palestinian baby wounded by an Israeli tank shell is treated by doctors at Shifa hospital in Gaza January 5, 2009. AFP

Israel's war on Gaza killed 252 children, report claims
Gaza: The Killing Zone - Israel/Palestine

May 2003

life in Gaza is a constant gauntlet of Israeli sniper fire, military rockets and army bulldozers. No one is safe. In light of the escalating tensions, we're bringing back one our most moving documentaries, a hard-hitting expose of life in the Occupied territories. We speak to the children caught in the crossfire and find out the true cost of Israel's targeted assassinations policy.

Saturday, September 19, 2009

Koniec Tarczy, Iran i odnowa przyjaźni USA-Rosja

Koniec Tarczy, Iran i odnowa przyjaźni USA-Rosja


http://www.tvinterpolonia.com/#
Iwo Cyprian Pogonowski
UpadekTarczy w 70 rocznicę ataku Sowietów na Polskę

Iwo Cyprian Pogonowski


WWW.pogonowski.com


Upadek projektu wyrzutni amerykańskiego systemu Tarczy dokładnie w 70 rocznicę ataku Sowietów na Polskę jest prawdopodobnie przypadkową zbieżnością. Niemniej warto jest zwrócić uwagę na fakt, że data ataku sowieckiego 17go września 1939 jest mało dyskutowana w Polsce.

Na pytanie, jaka jest prawda? Trzeba sobie przypomnieć, jak z początkiem sierpnia 1939 Czerwona Armia pod dowództwem generała Żukowa dokonała skutecznego ataku na siły japońskie w Mandżurii, w celu likwidacji przeszło dwuletniego frontu sowiecko-japońskiego, co było wówczas osiągalne, wobec zdrady Hitlera paktu Niemiec i Japonii zawartego 25go listopada 1936.


Stalin zaprosił Hitlera do współpracy już w dniu 19 marca 1939, w swoim przemówieniu do 28go zjazdu partii komunistycznej Rosji. Celem Stalina było sprowokowanie Hitlera do zdrady Japonii, z którą Niemcy podpisały traktat przeciwko Rosji. Stało się to z na kilka miesięcy po odrzuceniu przez Polskę, w dniu 26go stycznia, 1939, czteroletnich presji Berlina, żeby Polska przyłączyła się do Niemiec i Japonii w ataku na Związek Sowiecki. Terytorium Polski mogło być bazą druzgoczącego ataku na Rosją albo służyć jak zapora na drodze do budowy 1000 letniego Reichu od Renu do Dniepru, który to Reich z czasem miał być zaludniony wyłącznie przez „rasowych Niemców.”

Najwyraźniej powszechna niewiedza o tych zaszłościach w Polsce jest dowodem, jak wielka jest trudność w wyświetlaniu skomplikowanej prawdy, wypieranej propagandą posługującą się prostymi kłamstwami, lub po prostu zabijanej przemilczaniem faktów nie wygodnych dla Sowietów. W 1939 roku toczyła się, nieznana w Polsce gra między Stalinem i Hitlerem, „kto kogo zmusi do walki na dwa fronty.” Hitler chciał uderzyć na Związek Sowiecki z zachodu i tym samym przyłączyć się do ataków japońskich na Rosję rozpoczętych w 1937go roku.Odrzucenie przez Polskę paktu z Niemcami, w dniu 26go stycznia, 1939, otworzyło możliwość uwikłania Niemiec na froncie zachodnim we Francji, sprzymierzonej z Polską. Stalin spodziewał się przewlekłej wojny pozycyjnej na linii Maginota i miał nadzieję, że wtedy uda mu się nadrobić brak 44,000 oficerów sowieckich, wymordowanych w czystkach w latach 1930tych. Salin starał się za wszelką cenę odłożyć wojnę z Rosji z Niemcami. Wojna ta była celem życiowym Hitlera, który mówił o Rosji jako o Afryce i uważał Rosjan za murzynów.Trudno wytłumaczyć brak podstawowych informacji w Polsce na ten temat. Naturalnie Liga Narodów starała się nie dopuścić do wojny do ostatniej chwili. Na te starania przedstawiciela Ligi Narodów, otrzymał on ważną i podstawową wypowiedź Hitlera w dniu 11go sierpnia 1939 roku. Wypowiedź ta była skierowana do Wysokiego Komisarza Ligi Narodów, Jacob’a Burkhardt’a: „Wszystkie moje plany i przedsięwzięcia są skierowane przeciwko Rosji; jeżeli Zachód jest zbyt głupi i ślepy, żeby to pojąć, będę musiał ułożyć się z Rosją, wspólnie pokonać Zachód, a po jego klęsce, zaatakuję Związek Sowiecki, wszystkimi moimi siłami. Konieczna jest mi Ukraina, tak żeby nie mogli mnie wziąć głodem, jak to się stało w ostatniej wojnie.” (Roy Dennan: „Missed Chances,” Indigo, Londyn 1997, str. 65).Ofensywa sowiecka w sierpniu 1939 na japońską Armię Kwantungu w Mandżuko, pod wodzą generała G. Żukow’a, była pierwszym w historii zastosowaniem taktyk „blitz-krieg’u,” które były wprowadzane przez Niemców i Sowietów na sowieckich poligonach, po zawarciu traktatu w Rapallo, 16go kwietnia, 1922 roku, przez zdominowaną przez Żydów Republikę Weimarską z Sowiecką Rosją.Stalin starał się uniknąć wojny na dwa fronty i dlatego posłał genarała Żukowa, żeby on niespodzianie uderzył na Japończyków, za pomocą 35 batalionów piechoty, 20 szwadronów kawalerii, 500 samolotów i 500 nowych czołgów. Stalin był świadomy nadchodzącego ataku Niemiec na Polskę. Żukow zaatakował 20go sierpnia, 1939 roku i zadał wielkie straty Japończykom skoordynowanym ogniem czołgów, armat i samolotów, czyli stosując blitz-krieg po raz pierwszy w historii. Ponad 18,000 Japończyków poległo (P. Snow: Nomohan – the Unknown Victory,” History Today, lipiec, 1990).Według autora Laurie Braber („Chek-mate at the Russian Border: Japanese Conflict before Pearl Harbour” 2000): „Pakt nazistów z Sowietami z 23 sierpnia, 1939, był zdradą Japonii, która atakowała Rosję od 1937 roku. Współpraca Hitlera ze Stalinem była uważna przez rząd Japonii z zdradę Paktu Anty-Kominternowskiego. W konkluzji Japończycy uważali, że Hitlerem trzeba manipulować na korzyść Japonii, ale nigdy mu nie ufać. Natomiast Amerykanie znali tego samego dnia tajne klauzule tego paktu i wiedzą tą nie podzielili się z Polską.Pakt Niemców ze Sowietami był ogłoszony w czasie klęski wojsk japońskich. Formalnie walki japońsko-sowieckie skończyły się zawieszeniem broni 16go września 1939. Sowieci po zakończeniu walk przeciwko Japonii, 17go września uderzyli na Polskę w pełnej świadomości, że Francja nie spełni obietnicy i nie zaatakuje Niemiec, w czasie, kiedy 70% sił niemieckich walczyło w Polsce, a jednocześnie Francja miała więcej czołgów niż Niemcy.Z powyższego zestawienia wynika, że odmowa Polski przyłączenia się do ataków Niemiec i Japonii na Rosję, była zbawienna dla Rosji, która stała w obliczu pewnej klęski. Dowódcy rosyjscy dobrze o tym wiedzą, ale boją się przyznać to publicznie i wyrazić wdzięczność Polsce za jej odmowę przyłączenia się do ataku Hitlera na Rosję już w 1939 roku, jak też spowodowanie wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Brytanię. Obecnie niewdzięczni Rosjanie rozpisują się o braku wdzięczności Polaków za wypędzenie Niemców z Polski i narzucenie Polsce jarzma sowieckiego, które stworzyło w Rosji archipelag gułagu.


WWW.pogonowski.comKoniec planów budowy w Polsce wyrzutni amerykańskich „Tarczy” z powodu oficjalnej oceny, że faktycznie od początku było nonsensem opowiadać o zagrożeniu Nowego Jorku przez pociski nuklearne Iranu, ma obecnie rozmaite skutki. Przez całe lata trwała propaganda żydowska, że Iran jest zagrożeniem bytu Izraela i dlatego musi być poskromiony. Z powodu tej propagandy ekstremistom-syjonistom udawało się przesadnie przypisywać Iranowi znacznie większe możliwości wojskowe, niż Iran faktycznie ma i w ten sposób dodawać Iranowi regionalnego prestiżu, który maleje wobec likwidacji, zwariowanego planu budowy wyrzutni pocisków Tarczy o kilka minut lotu od Moskwy.Polska nie tylko straciła prestiż pochopnym podpisywaniem się pod projektem Tarczy, ale jednocześnie naraziła się skreślenie przez Moskwę miliardowych kontraktów na żywność. Kontrakty te zostały przejęte przez innych członków NATO. Natomiast Polska nie dostanie żadnej kompensaty za swoje straty podobnie jak nie otrzymała żadnego udziału w kontraktach na odbudowę Iraku.Plan Tarcz był nie do wykonania, ponieważ od dawna panuje uznawany przez Waszyngton i Moskwę fakt „obopólnego wzajemnego zniszczenia” na wypadek wymiany salw nuklearnych przez USA i Rosję. Dobrze posumował tą sytuację prezes prestiżowego instytutu CATO w Waszyngtonie, profesor Carpinter w artykule „Granice Odstraszania” („Limits of Deterrance”), w którym autor wyjaśnia, dlaczego wszystkie obietnice obrony przez USA dawane około stu państwom i państewkom nie, mają żadnej wartości i naprawdę są tyle warte, co czeki bez pokrycia.Naturalnie dla Polski jest bez porównania lepiej, że nie będzie w regionie Kaliningradu-Królewca wyrzutni rakiet z głowicami nuklearnymi typu „Iskander,” ale niepotrzebnie rząd polski dał się nabrać na udzielanie pomocy USA w fikcyjnej obronie Nowego Jorku przez rakietami Iranu w ramach gry wynikłej z „Koszmaru Izraela z powodu możliwej utraty monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie,” jak o tym niedawno było w gazecie Haaretz w Jerozolimie.Wszystko jedno, jakie zapewnienia daje Moskwa Iranowi, że nie zrobi zakulisowego geszeftu z Waszyngtonem, Teheran czuje się zaniepokojony. Szerzy się opinia, że decyzja prezydenta Obamy likwidacji Tarczy jest bardzo dobrze widziana w Moskwie, która może być mniej oporna w sprawie pożądanych przez Izrael sankcji przeciwko Iranowi. Od początku Rosja stała na stanowisku, że Tarcza w Polsce zagrażała ośrodkom dowodzenia i kontroli w Moskwie.Uzasadnienie decyzji prezydenta Obamy o likwidacji Tarczy bardzo zmniejszyło prestiż regionalny Iranu w chwili, kiedy ogłoszono zmianę oceny Iranu przez USA i konkluzję, że Iran nie przedstawia żadnego wiarogodnego zagrożenia Nowego Jorku za pomocą pocisków nuklearnych dalekiego zasięgu. Jednocześnie Iran nie zajmował nigdy wrogiego stanowiska wobec Europu i wręcz przeciwnie chciałby konkurować z Rosją w dostawach do Europy gazu ziemnego i ropy naftowej, ale nie jest w stanie tego robić w czasie, kiedy musi korzystać z poparcia Rosji, przeciwko polityce osi USA-Izrael.Iran nigdy nie pogwałcił warunków traktatu o nie-rozpowszechnianiu broni nuklearnych, który podpisał. Obecnie zmiany wymuszone przez rząd Bush-Cheney’a na ONZcie stawiają warunki inne wobec Iranu niż takich państw jak Niemcy lub Japonia. Oba te państwa mają prawo wzbogacania uranu w celu produkcji elektryczności na warunkach obecnie zabronionych Iranowi. Naturalnie duma narodowa Iranu karze Teheranowi domagać się takich samych warunków, z jakich korzystają inne państwa.Poprawa stosunków Waszyngtonu z Moskwą może doprowadzić do postępu w rokowaniach dotyczących zmniejszania arsenałów nuklearnych na świecie, zwłaszcza w USA i w Rosji. Ciekawe, jak będzie traktowana sprawa pokaźnego arsenału nuklearnego Izraela, o którym prasa cenzurowana przez Żydów milczy, ale tacy ludzie jak były prezydent USA, Jimmy Carter różnie oceniają arsenał nuklearny Izraela od stu do stu pięćdziesięciu bomb gotowych do użytku.Na marginesie można wspomnieć, że politolog w Izraelu odgrażał się na Internecie, że jeżeli Europa pozwoli na zniszczenie Izraela przez Arabów to, tak jak legendarny Samson, Izrael zabierze ze sobą, czyli zniszczy bombami nuklearnymi stolice Europy począwszy od Rzymu, najbardziej znienawidzonego w tradycji Talmudu. Tymczasem poprawa stosunków USA-Rosja prawdopodobnie będzie proporcjonalna do osłabiania poparcia Rosji dla Iranu.Likwidacja Tarczy ma miejsce na tydzień przed „prywatnym” spotkaniem w Nowym Jorku prezydenta Barak’a Hussein’a Obamu z prezydentem Rosji, Dymitrym Miedwiediewem z okazji ogólnego zebrania Narodów Zjednoczonych. Natomiast sekretarz generalny NATO Anders Foch Rasmussen nawoływał do „otwartego jak nigdy” dialogu z Rosją w celu zmniejszenia napięć w Europie i stawienia wspólnego z Rosją oporu przeciwko wspólnym zagrożeniom oraz zapowiedział, że przewodniczący NATO pojadą do Moskwy, żeby poradzić się jaki powinien być rozwój strategii NATO na przyszłość.Rasmussen powiedział „Chcemy dialogu z Rosją i chcemy wysłuchać, jakie stanowisko i wymagania mają Rosjanie, tak żeby stworzyć prawdziwe strategiczne partnerstwo NATO-Rosja w Afganistanie i w zwalczaniu terroryzmu i korsarstwa.” Obiecał on, że NATO zawsze będzie szanować bezpieczeństwo Rosji i jest gotów na rokowania spraw nowej struktury bezpieczeństwa Europy proponowanego przez Miedwiediewa. Mimo tych zabiegów Rosja nadal jest przeciwna jakimkolwiek sankcjom ONZ przeciwko Iranowi i twierdzi, że plany Tarczy były błędne od początku i dopiero kryzys ekonomiczny spowodował ich wycofanie przez USA.Na początku września 2009 Rosja podpisała gwarancje obrony Abhazji i Osetii w zamian za bazy na ich terenie, takie jak w porcie Gudauta na Morzu Czarnym, na wypadek gdyby pro-USA rząd w Kijowie utrudniał operację rosyjską w Sewastopolu na Krymie. Rosja nie pozwoli żeby obrócić Morze Czarne w „jeziorko należące do NATO.”Mimo zapaści demograficznej Rosja uważa USA za więdnącą potęgę i uważa że ogniskowa polityki światowej zmierza na wschód do Azji. Waszyngton chce uzyskać pomoc Rosji przeciwko Afganistanowi i Iranowi, ale nadal prowadzi swoją politykę wobec Ukrainy i Gruzji. Prawdopodobnie prezydent Obama włączy likwidację planów Tarczy do nowej fazy „zaczynania na nowo od początku lepszych stosunków USA z Rosją.”

Sunday, September 13, 2009

Prince George's Community College Largo Maryland just deployed RAQport.com Servers and Cluster/Virtualization Software well-established technology.

Prince George's Community College Largo Maryland just deployed RAQport.com Servers and Cluster/Virtualization Software well-established technology.
Prince George's Community College Largo Maryland just deployed RAQport.com Servers and Cluster/Virtualization Software well-established technology.

Virtualization of the IT back room has already helped enterprises simplify, consolidate, and realize new flexibility and performance in server farms, data storage, and networks. According to IDC, some 75 percent of enterprises employ virtualization technology in production processes, indicating its widespread acceptance. However, IT managers continue to feel pressure to reduce even further the costs of IT infrastructure and to increase the ROI—the value—of IT spending by expanding its use to the entire enterprise technology toolset


Please let me know if you need any new software for Centos BlueQuartz, Blueonyx, SUN COBALT RAQ LINE: spam filter, firewall, awstats, openmail, PHPMYSQL phpMyAdmin, webmin and more

or any new SuperMicro Hardware Servers loaded with latest updated OS starting $799.00

Server GUI is in German/Deutsch, Danish, Japanese and English.


SHIPPING Worldwide around $35.00 in US and $145.00 to EU


We have all sell the Spare Parts for the SUN COBALT RAQ LINE: cooling fans, CPU, RAM, Mainboards,Hard Drives, Barebones with LCD and more.


Please check the Server Virtualization and Cluster Software and new Blueonyx Server Centos 5.3 with Sun Cobalt GUI

http://www.raqport.com/store/merchant.mvc

software:

http://www.raqport.com/store/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=R&Category_Code=blueonyxsoft
New Super Servers from SuperMicro

SUPERMICRO 5015M-T 2 GIG RAM DUAL500GB SATA RAID CPU 3.2GHZ DUAL 500GB SATA RAID HOT SWAP HD'S
SUPERMICRO 5015M-T 2 GIG RAM DUAL500GB SATA RAID CPU 3.2GHZ DUAL 500GB SATA RAID HOT SWAP HD'S
Code: SUPERMICRO5015M-T
Price: $999.00
Rackable Systems 1U Server P4 2.66ghz / 2gb / 500gb special $499.00

special


- CD OS Restore included FREE SHIPPING IN US , INTERNATIONAL SHIPPING APPLY BASE ON THE LOCATION


CentOS + BlueQuartz Server Appliance is built on the community version of Redhat Enterprise Linux called Centos.


RAQport ships all the systems listed below worldwide.

This server appliance uses CentOS as operating system. As GUI interface it uses BlueQuartz, which is based on the open sourced RaQ550 Sausalito architecture from Sun Cobalt.

Sites, users, mailing lists and settings can directly be imported with the built in CMU from any Cobalt RaQ. So this is an inexpensive way to trade the aging Cobalt RaQs against much more modern hard- and software, while retaining the well known functionality and GUI interface.

A CentOS + BlueQuartz Server Appliance can do everything a RaQ550 and it does it much faster. A CentOS + BlueQuartz Server Appliance can do all including Frontpage. We do not have Chilisoft ASP at this moment ) - The serial ATA hardisks have a throughput of approximately 50 MBit/seconds and even the basic model with a 2.8GHz CPU outperforms a RaQ550 by several magnitudes.

Aside from the speed there are other compelling reasons to consider replacing existing RaQ3, RaQ4, XTR and RaQ550 with a CentOS + BlueQuartz Server ApplianceThe sudden demise of the Sun Cobalt RaQ has left ISPs and hosting companies with a time bomb: hundreds of thousands of RaQ servers worldwide starting to wear out – with no viable replacement. Fortunately, Linux specialists have the answer.

We still have over 100 units of the SUN COBALT RAQ 2 RAQ 3 RAQ 4 RAQ 550 RAQ XTR and Qubes.In short:


* It is "BlueQuartz" on CentOS 5.3 and then some.

* Has previously commercial add ons pre-installed, including ...

* phpMyAdmin

* Web based Email

* GUI to automatically create and remove MySQL users and databases for sites.

* Subdomain management

* Better PHP security management on a per site basis.
* New default skin for the GUI.

* Working vacation messages.
* Updated Dovecot and ProFTPd.

* JSP support already built in with an improved GUI.

* YUM updates are delivered through various mirrors right from the start.

* Is still available free of charge and released under Sun modified BDS license.

* Comes with PHP5 and MySQL5 preinstalled.

* GUI to modify SSHd settings (root access, port, protocols)

* GUI available in English, German, Danish and Japanese.

If you still need RAQ3 AND RAQ4 we have over 100 Units we can preeload the Strongbolt Centos BlueQuartz OS prices start with $79.00 OS Restore Included

Alex Lech Bajan

Sincerely,

RAQport Inc.
2004 North Monroe Street
Arlington Virginia 22207
Washington DC Area
USA
TEL: 703-528-0114
TEL2: 703-652-0993
Fax Number: 571-482-3771
sms: 703-485-6619
Toll Free:1800-695-6200
EMAIL: sales@raqport.com
WEB SITE: http://raqport.com
Replacement for the SUN COBALT RAQ LINE New Centos BluQuartz Virtualization and Cluster Web Servers

What is Aventurin{e}?

Aventurin{e} is a fully blown Linux operating system that can be installed on any X86 compatible hardware. It provides an intuitive browser based administration interface and allows to create and manage Linux based virtual private servers. Aventurin{e} also includes mechanisms to back up and restore virtual private servers.

Benefits:

Aventurin{e} is ideal for webhosting companies and companies with their own IT infrastructure.

Within a matter of minutes you can create new CentOS + BlueQuartz virtual private servers which cater all your web, email and FTP needs.

Or you can create that CentOS, Fedora Core, Debian, Ubuntu or OpenSuSE virtual private server that your developer needs to deploy his new application. Aventurin{e} also helps you to deploy your own customized Linux operating systems.

Additionally Aventurin{e} helps you to improve your ability for disaster recovery. No longer do you have to provide individual backup mechanisms for each of your servers. Aventurin{e} allows you to back up (and restore!) all its virtual private servers through the GUI interface.

Migrations of virtual private servers from Aventurin{e} - or from any OpenVZ or Virtuozzo host - to another can be done without downtime.

Redundancy:

For those that need high availability and redundancy: Aventurin{e} can do that as well. It is also available in a clustering version which will make sure that your important servers and services are always reachable.

Aventurin{e} downloadable ISO image - details:

Aventurin{e} is available in two different versions:

Aventurin{e} - Standard

Aventurin{e} - Clustering

Both versions allow you to create, administer and run multiple virtual private servers (i.e.: "VPS") on the same hardware (i.e.: "master node").

To run Aventurin{e} you just need a good server which has plenty of RAM. CPU power sure is helpful, but RAM helps quite a bit more.

Hardware requirements:

What kind of hardware you need for Aventurin{e} of course depends on the expected usage. If you just want to run a few low traffic virtual servers, then your hardware can be older and less powerful, as if you run CPU and RAM intensive tasks on many high traffic virtual servers.

This is what we consider the minimum hardware requirements:

IntelC Pentium 4 with 2.0 GHz (or similar AMDC CPU)

1 Gig of RAM

1x100 Gigabyte harddisk

Intermediate hardware requirements:

IntelC Pentium 4 D6XX with 2.4-3.2 GHz (or similar AMDC CPU)

2 Gig of RAM

2x250 Gigabyte harddisks

Recommended hardware requirements for troublefree operations under most adverse situations:

IntelC Core2Duo E6600 2.4GHz (or better)

4-8 Gig of RAM

2x500 Gigabyte harddisks.

For clustering your server should have two network interfaces. One of them - at least - should ideally be a Gigabit Ethernet interface.

Included OS templates:

The ISO images of Aventurin{e} comes with the following OS templates

included:

CentOS + BlueQuartz v4.8 (NuOnce build) CentOS v4/Final (minimal install) Debian v3.1 (minimal install) Fedora Core v5 (minimal install)

OS templates available through YUM:

Additional OS templates are available on the Aventurin{e} update repository and can be installed with the command "yum install ". The following OS templates are currently available this way (more will be added later):

CentOS v4 (default install)

CentOS v5 (minimal install)

CentOS v5 (default install)

Debian v4 (minimal install)

Fedora Core v5 (default install)

Fedora Core v6 (default install)

Fedora Core v7 (minimal install)

Fedora Core v7 (default install)

Fedora Core v8 (minimal install)

Fedora Core v8 (default install)

OpenSuse v10 (default install)

Ubuntu v6.06 (minimal install)

Open-Xchange 0.8.6 (Community Edition) OS template

Saturday, September 5, 2009

Wiadomosci ze Sztabu Anabeline usuwamy anty Polskie i antykatolickie Filmy z YouTube, prosimy o pomoc

Wiadomosci ze Sztabu Anabeline usuwamy anty Polskie i antykatolickie Filmy z YouTube, prosimy o pomoc
31 Sierpbia 2009
Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiam Was Kochani Przyjaciele, że następne 4 filmiki antykatolickie są usunięte z youtube:

Ojciec Dyrektor
http://www.youtube.com/watch?v=dUjU8RvTqgc&feature=related
Usunięty przez użytkownika 17.8.2009

Katolickie Krematorium Świadomości - Habemus Arbuza
http://www.youtube.com/watch?v=PmEtbjFJxt4
Ten film wideo jest prywatny 19.8.2009

"Murzyn, on się nie mył wcale!" O. Rydzyk wita misjonarza http://arania.pinger.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=P2vFfcyaJRM&feature=related
Usunięty z powodu naruszenia warunków korzystania z serwisu 25.8.2009

Ojciec dyrektor - tvn masońska telewizja
http://www.youtube.com/watch?v=c0VK_EYwlDc
Ten film wideo jest już niedostępny z powodu otrzymania roszczenia dotyczącego praw autorskich przez TVN S.A. 30.8.2009

I tak co kilka dni kolejny znika dzięki wspólnym wysiłkom.
Bardzo się z tego cieszę.

Proszę o dalsze oflagowywanie i wpisywanie stosownych komentarzy.

W jedności siła!
-------------------------------

25 Lipca 2009


co 10 dni znika jeden anty-Radio Maryja filmik!
Witaj!

Ja wprawdzie nie mieszkam w Polsce i mogę jedynie przez internet RM posłuchać ale kiedy jadę do mojej mamy do Poznania i z powrotem ZAWSZE słucham RM.
Najpierw wsłuchiwałam się z czystej ciekawości. Takie były "najazdy" na o.Rydzyka, że chciałam sprawdzić co jest grane. RM podoba mi się.
Rozstrzygające jest dla mnie jednak to, że bronię RM ponieważ to jest dzieła oo Redemptorystów to ostatni bastion naszej religii (nasz przywódca duchowy nie żyje a episkopat....szkoda gadać) i zarazem polskości.
Prawie wszystko zażydzone i majątek narodowy wysprzedany.
Dlatego moimi komentarzami i wytrwałym oflagowywaniem chcę przystopować te dzikie ataki.

Mam przyjemną wiadomość: następny anty-RM filmik jest usunięty.

rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=0A4on0leWCA&feature=related
Usunięty przez użytkownika 22.7.2009

To jest 24-ty klip usunięty od czasu naszej wspólnej walki.
Obliczyłam, że przeciętnie co 10 dni jeden znika.
To nieźle, co?

Widzę też, że włączają się zupełnie nowi użytkownicy w obronie RM.
Również Polonia. Czasem pewne sprawy z innej perspektywy i z dystansu wyraźniej widać aniżeli kiedy jest się w środku zawirowań.

---------------------------
13 Lipca 2009
Ważna wiadomość

Kochani Przyjaciele!

Mam dobrą wiadomość. Po długich staraniach wielu z nas, udało się usunąć ten straszny filmik z matką zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszko.
Ten klip leżał mi kamieniem na sercu bo to była wyjątkowa podłość wobec ciężko przez życie doświadczonej starej, dobrej kobiety.

superydzyk:
http://www.youtube.com/watch?v=MJGtx8_sUQY&NR=1
Usunięty przez użytkownika 12.7.2009

Ja pisałam dwukrotnie do tego typka prywatną wiadomość.
W końcu po wielu naszych protestach i oflagowywaniach zlikwidował.

To już 23 usunięty klip antykatolicki i antypolski.

Mamy taki wynik na dzień dzisiejszy:

Usunięte:

1. Nowy Hymn Radia Maryja / Rammstein
2. Moherowe berety - wierna armia Tadeusza Rydzyka
Powiadomiłam kancelarię prezydenta RP.
3. RYDZYK ZAKLINACZ HAHA
Druga wersja superydzyk
4. Radio Maryja - Moherowe Berety
5. Moherowe berety - wierna armia Tadeusza Rydzyka
6. Ryje-Mohery Usunięty przez użytkownika
7. Ojciec dyrektor, boss największej sekty

8. http://pl.youtube.com/watch?v=jjOE5r7pM90&feature=related
Polskie chamstwo z łopatami w ręku (prallacik)
9. 10 przykazań wg. Ojca Rydzyka:
10. .RADIO MARYJA - Geotermia - Ojciec Tadeusz jak Prometeusz - nowa
11. Szymon Majewski-Rydzyk!
12. Artur Andrus - Wiersz zainspirowany Rydzykiem
13. Telefon do Radia Maryja - Ch*j ci w dupę
14. Radio Maryja - Moherowe Berety
15. TVN24 - Poranek o Tadeuszu Rydzyku
16. Belzebub z Torunia
17. Piosenka tygodnia w Radio Maryja.
18. StarWarsRydzyk for ODC
19. Kabaret OTTO - Ojciec dyrektor
20. Konkurs Radia Maryja - Wibrator
21. Natural Dread Killaz Mafija
http://www.youtube.com/watch?v=4TRz9XtfJdA
(30.06.2009)
22. Polska Prawda
http://www.youtube.com/watch?v=eNR0khzQWG8&feature=channel_page
(9.7.2009)
23. superydzyk:
http://www.youtube.com/watch?v=MJGtx8_sUQY&NR=1
USUNIETY przez użytkownika 12.7.2009

Proszę uprzejmie o dalsze wpisywanie protestów i oflagowywanie.
Jest nas wielu i każdy może, chociażby od czasu do czasu kliknąć.

Zamierzam utworzyć specjalny nowy kanał na YT gdzie umieszczę videoblog z takimi filmikami.
Ułatwi to napewno nam usuwanie.

Podobną stronę mają Zydzi z apelem do usuwania antysyjonistycznych klipów.
A nas Polaków jest o wiele więcej jak ten mały liczebnie naród.

W jedności siła!

--------------------------------

09 Lipca 2009

Hura!
Następny oblelżywy filmik usunięty:

Ten film wideo został usunięty z powodu naruszenia warunków korzystania z serwisu.

Polska Prawda
http://www.youtube.com/watch?v=eNR0khzQWG8&feature=channel_page

Oflagowałam i tak uzasadniłam:
Prokuratura powinna tutaj z urzędu podjąć śledztwo z powodu podżegania do nienawiści na tle przynależności do narodu polskiego.
I to jak najszybciej.

To był filmik niejakiego prallacika. Znamy dobrze tego typka.

Oflagowujcie dalej.
Krople drążą skałę.
Takie krople to były kiedyś chińskie tortury.
Podobno piekielnie trudne do zniesienia.

Pozdrawiam wszystkich przyjaciół.
-------------------------
June 02
Kochani Przyjaciele !

Następny antykatolicki klip został przez autora usunięty na moją interwencję.
Natural Dread Killaz Mafija
http://www.youtube.com/watch?v=4TRz9XtfJdA
Ten film wideo został usunięty przez użytkownika.

I tak krok po kroczku byle nie ustawać.

Podaję jeszcze inne, które zgłosili mi przyjaciele z YT:

CUDA JANA PAWLA II TO KLAMSTWO
http://www.youtube.com/watch?v=pAVEqcUCKiE
(Wyszydzanie Jana Pawła II)

Arka Satana - Telewizja Plwam cz1
http://www.youtube.com/watch?v=dsZ1q3ND5y0&feature=related


Arka Satana - Telewizja Plwam cz2
http://www.youtube.com/watch?v=UnBtLnQU4Rk

Arka Satana - T elewizja Plwam cz3
http://www.youtube.com/watch?v=2z3T9bwxuHY&feature=related
zgłoszone

TV PLWAM Tele zakupy - Plasterek anty-anty kon...
http://www.youtube.com/watch?v=nQos7GxydgY&feature=related
(Jako podkład muzyczny jest drugi polski hymn „Bogurodzica)

TV-Plwam Trailer 1
http://www.youtube.com/watch?v=u4P83tnolUI&feature=related

CZYM JEST CHRZEST?
http://www.youtube.com/watch?v=opxM54mvYAA&feature=related

Konfesionał
http://www.youtube.com/watch?v=O448HclX0gs&feature=related
(pornografia w konfesjonale)

Arka Satana - pedofeel song
http://www.youtube.com/watch?v=6vC1YVwsFR0&feature=related
(wyjątkowo obrzydliwe)

Polska Prawda
http://www.youtube.com/watch?v=eNR0khzQWG8&feature=channel_page


Natural Dread Killaz - Mafija
http://www.youtube.com/watch?v=tZI16ZirE2g

Natural Dread Killaz - Mafija feat. Junior Stress
http://www.youtube.com/watch?v=o8yihXmniiA

Proszę o wsparcie

Pozdrawiam
amabeline

Występują tutaj obraźliwe teksty i fotomontaże pod adresem religii katolickiej co jest naruszeniem przepisów obowiązujących w Polsce. To jest złamaniem art. 30 Konstytucji RP, gwarantującego wszystkim obywatelom niezbywalną i przyrodzoną godność każdego człowieka, której elementem są m.in. dobra osobiste, prawo do własnych przekonań religijnych, jak również art. 51 Ustawy Zasadniczej o treści: każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
Z zasady tej, jednego z podstawowych dóbr prawnych, wynika obowiązek ochrony uczuć religijnych.
Polski kodeks karny penalizuje „mowę nienawiści z powodu przynależności do określonej grupy etnicznej, narodowej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości.
Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ chroni wolność wypowiedzi w artykule 19 ale jednocześnie w paragrafie 3 tegoż artykułu ustanawia ograniczenia tejże. Wolność wypowiedzi może więc być ograniczona przez ustawę w celu „poszanowania praw i dobrego imienia innych oraz ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej. Wolność wypowiedzi to nie tylko prawo, ale prawo które pociąga za sobą pewne obowiązki i odpowiedzialność.
Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni wolność wypowiedzi w artykule 10, ale jednocześnie ustanawia granice tej wolności. Paragraf 2 tego artykułu stanowi, że wolność wypowiedzi może podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo i koniecznym w społeczeństwie demokratycznym. Konwencja wymienia szereg powodów ograniczenia wolności wypowiedzi i są wśród nich „ochrona dobrego imienia i praw innych osób.

W tym filmiku występuje „mowa nienawiści (hate speech) i „przestępstwo nienawiści (hate crimes).
„Mowa nienawiści jest to termin określający wypowiedzi słowne lub w jakiejkolwiek innej formie, ktόre mają na celu poniżenie, znieważanie, pomόwienie, rozbudzenie lub utrzymanie nienawiści wobec pewnej osoby lub grupy osόb.
„Mowa nienawiści wobec pewnej grupy religijnej to wypowiedzi, ktόre poniżają, obrażają i podtrzymują uprzedzenia lub powodują nienawiść lub niechęć wobec jednostek lub grup osόb z powodu ich religii.

Pozdrawiam

-----------------------------
Witaj!

Usunięte jest 11 następnych klipów:
.RADIO MARYJA - Geotermia - Ojciec Tadeusz jak Prometeusz - nowa
Szymon Majewski-Rydzyk!
Artur Andrus - Wiersz zainspirowany Rydzykiem
Telefon do Radia Maryja - Ch*j ci w dupę
Radio Maryja - Moherowe Berety
TVN24 - Poranek o Tadeuszu Rydzyku
Belzebub z Torunia
Piosenka tygodnia w Radio Maryja.
StarWarsRydzyk for ODC
Kabaret OTTO - Ojciec dyrektor
Konkurs Radia Maryja - Wibrator


Mnie boli szczególnie, że ogłupia się naszą młodzież, która myśli, że to jest tylko tak dla jaj.
A takie stereotypy utrwalają się w tych młodych mózgownicach jak w maśle.

Oflagowanie polega na tym, że naciska się „zgłoś (przy tym haśle jest mała flaga).
Następnie ukazuje się komunikat: Zgłoś ten film wideo jako nieodpowiedni
Należy dalej nacisnąć: „wybierz powód
Dalej: „treści krzywdzące/szerzące nienawiść oraz „promowanie przemocy/nienawiści
Potem - wskaż atakowaną grupę: religia/wyznanie
Dodatkowo jest możliwość w rubryce na dole podać swoimi słowami powód oflagowania.
I na końcu nacisnąć: Zgłoś naruszenie zasad w tym filmie.

Jeśli ktoś ma ochotę oflagowywać następne antykatolickie klipy to podaję do nich linki:

superydzyk: Tutaj poniżana jest matka ks.Jerzego Popiełuszko
http://www.youtube.com/watch?v=MJGtx8_sUQY&NR=1

Przesłanie Bożego Miłosierdzia (wyśmiewanie się z Jana Pawła II)
http://www.youtube.com/watch?v=4k259ds95XE

Radio Maryja cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=EdSu-_Cntos&feature=related
Radio Maryja cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=1smihz72Kug
(wyjątkowo zjadliwa propaganda TVN)

atak moherow na telewizje
http://www.youtube.com/watch?v=SjyHvbiO0OA

Mohery atakują reporterów telewizji TVN
http://www.youtube.com/watch?v=gqOEhzd0GRo&feature=related

Radio Maryja Army
http://www.youtube.com/watch?v=6l_YPhdKEWg&feature=related

Opinie Polaków o Radiu Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=MJGtx8_sUQY&NR=1


Katolicka głupota nie zna granic
http://www.youtube.com/watch?v=OZ5j456SADg&feature=related

Pazernosc Kleru w POLSCE nie zna granic
http://www.youtube.com/watch?v=RT3wqJets2A

Pazernosc kleru w Polsce nie zna granic cz. 2
http://www.youtube.com/watch?v=k2g9nFu4-JM&feature=related
(UciekajzPolski) Zobacz jakie wpisy tam są !!

Pazerność kleru nie zna granic
http://www.youtube.com/watch?v=OZ5j456SADg&feature=related

Moherowe berety 1 :)
http://www.youtube.com/watch?v=gqOEhzd0GRo&feature=related

Wyznawczyni Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=vhH1qdZmtmk

Zlot radia maryja - Agresywne mohery
http://www.youtube.com/watch?v=bHP0pA6dDro

Mohery kompilacja, duży materiał obrazujący sta...
http://www.youtube.com/watch?v=3dg6jGrBswU&feature=related

Słuchacze Radia Maryja pogonili reportera TVN24
http://www.youtube.com/watch?v=3dg6jGrBswU&feature=related

Radio Maryja Marilyn Manson Rydzyk Mix
http://www.youtube.com/watch?v=xI-FThI5RJo&feature=related

Rydzyk - nalot na radio
http://www.youtube.com/watch?v=Q8qu2agl44Y&feature=related

Po wykladzie ideologa Radia Mayja
http://www.youtube.com/watch?v=Mpyp7ti3FVU

3 słowa - wypowiedź w radio maryja
http://www.youtube.com/watch?v=wNq2XpV40-4

Telefon do Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=rKDki37TXuE&feature=related

rydzyk - cała prawda
http://www.youtube.com/watch?v=mOu_iNKd9UQ&feature=channel_page

Rydzyk - telefon
http://www.youtube.com/watch?v=LNDvur1oQzA&feature=related

IDIOTYZMY -FRAGMETY AUDYCIJ Z RADIA MARYJA
http://www.youtube.com/watch?v=Cksnt6CroPk&feature=related

CHOROBA UMYSLOWA NA SKALE MASOWA -RADIO MARYJA
http://www.youtube.com/watch?v=LdMCQS4nEoE&feature=related

SMIESZNE I ABSURDALNE RADIO MARYJA
http://www.youtube.com/watch?v=KVhnc2asSMk&feature=related

TELEFONY LUDZI OPETANYCH SZATANEM-RADIO MARYJA
http://www.youtube.com/watch?v=LDG75fVGpiA&feature=related

Co pan sądzi o radiu maryja ?
http://www.youtube.com/watch?v=_bqMxHM0W7U&feature=rfw-rec-HM-rn

RADIO MARYJA-RELIGIA JAKIEJ NIEZNACIE
http://www.youtube.com/watch?v=jTRqaGcOgnk&playnext=11&p=23A9AFB5813D86BE&index=28&feature=PlayList&playnext_from=PL&ytsession=CSQ9ipbOE81Rvrs9l1_cXW43AXG-4W-Jo6DjMZI-VrTVgFaK_7mal6-8H77SsKbw0rhYHrePcsYAxdR1MKl5S5xuYtTUT06TiLHRp3zDlNM_nJe6iM6o3Mvc

RADIO MARYJA-telefony OBLAKANYCH
http://www.youtube.com/watch?v=6fvahLiZqDY&feature=related

BuTelKa- Dekoder Tv TRWAM ten od Ojca Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=6KHY5FdW2f0&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=66

Radio Maryja - wzruszony sluchacz z Anglii
http://www.youtube.com/watch?v=1R9-NpVVxUk&feature=related

Bóg Nie Kocha Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=YQEaBVCzCyg&feature=related

Sa rzeczy ktorych kupic nie mozn...
http://www.youtube.com/watch?v=A_Yw1zPv0jk&feature=rec-HM-rn

Radio maryja o sexie
http://www.youtube.com/watch?v=w39Gq2atT_g&feature=related

mocherowi huligani
http://www.youtube.com/watch?v=CNaD1qJ10AU&feature=channel_page

Porady o milosci z Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=mH85bwTb9zE

Sex w Radiu Maryja.. :]
http://www.youtube.com/watch?v=1Bw03hi1fag&feature=PlayList&p=661D02327AABA02E&playnext=1&playnext_from=PL&index=15

Radio Maryja - mlodziez
http://www.youtube.com/watch?v=aW0UnvvIjpo&feature=relate

Porady seksualne Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=Y8chhTSHIdI&feature=PlayList&p=782F0FD81691821C&playnext=1&playnext_from=PL&index=5

Śmieszne Kazanie - myślałem, że ks. Pawlukiewicz.. :))
http://www.youtube.com/watch?v=n18dg1F4ULU&feature=PlayList&p=661D02327AABA02E&index=17&playnext=3&playnext_from=PL

fan radia maryja
http://www.youtube.com/watch?v=3w3gum1Z1Nw&feature=related

Radio MaRyja - Trzy słowa
http://www.youtube.com/watch?v=U4ib9i4JGS0

Radio Maryja o Harrym Potterze-czesc 1
http://www.youtube.com/watch?v=G-VvjlMVdPM&feature=related

Radio Maryja o Harrym Poterze-czesc 2
http://www.youtube.com/watch?v=Qc6DHwrLAWA&feature=related

Radio Maryja o Harrym Potterze-czesc 3
http://www.youtube.com/watch?v=hgchzUzpoIk&feature=related

rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=0A4on0leWCA&feature=related

Moherowe berety
http://www.youtube.com/watch?v=DR9ikfP7HVU&feature=related

Nowy hymn Radia MaRyja
http://www.youtube.com/watch?v=pv2oUOTpd6M&feature=related

Armia Rydzyka Zlot Mocherow Opentani Fani Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=nWsTlloL5bo

Zlot ludzi opentanych przez rydzyka radio maryja trwam
http://www.youtube.com/watch?v=-j75yXx1tyw

Fani Radia Maryja - 14 rocznica:
http://www.youtube.com/watch?v=b9DiKaBR8BY

Radio maryja
http://www.youtube.com/watch?v=I1Zoj5VISN4&feature=related

Piosenka tygodnia - nie dla wszystkich
http://www.youtube.com/watch?v=IgqkfLOJW5o&feature=related

Disco_Rydzyk:
http://www.youtube.com/watch?v=ZN_Hhzij4e4&feature=email

sokół pono w aucie radio maryja rmx
http://www.youtube.com/watch?v=S9VCjxiVcug

Moherowe berety...
http://www.youtube.com/watch?v=sfx_bE8Wx_Y&feature=related

Moherowe Berety
http://www.youtube.com/watch?v=Swcrsd-DDjQ&feature=related

Mohery atakują reporterów telewizji TVN - Prallacik
http://www.youtube.com/watch?v=5p2MAdD64bg&feature=related

Moherowe berety w służbie Radiu ...
http://www.youtube.com/watch?v=wP2b3SjEWzo&feature=rec-HM-real_rn

Odwołać O. Rydzyka? Co na to warszawiacy
http://www.youtube.com/watch?v=JzsgMZNaE6c&feature=related
rydzyk - cała prawda
http://www.youtube.com/watch?v=mOu_iNKd9UQ&feature=related

Wyznawco Ojca Dyrektora Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=Ng0L8yN7Gzo&feature=related

Bezcenny Rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=WPu6othu_p0

Armia O.Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=ECi2uACubAw&feature=related

LPR niech zyje ojciec rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=dSg0A_KHeq4

o. Tadeusz Rydzyk zdradzony !!!
http://www.youtube.com/watch?v=3bVLq4Spjng&feature=related

Tajne Urodziny Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=J1ivvnyeNkY&feature=related

Wprost: O. Rydzyk kpi ze słuchaczek
http://www.youtube.com/watch?v=H1xdcI4G8aA

Rebe(rydzyk)Muchomorek - Bubel Band znowu w akcji!!!
http://www.youtube.com/watch?v=J-kmHJdaBGs

Prawdziwa twarz Tadzia Rydzyka :)
http://www.youtube.com/watch?v=8zvywE2ntSc
Rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=9DKzX34eddI

Za co nie Lubisz ojca Rydzyka - sonda Rafalala
http://www.youtube.com/watch?v=oL9z8zRAANQ&feature=related

Wnerwiony widz TV Trwam
http://www.youtube.com/watch?v=A0_6-mFb6pU&feature=rfw-rec-r2

Giertych Pis Rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=X7tGzL-GK9Y

JEZUS I MANDOLINKI - ZLOT RODZINY RADIA MARYJA
http://www.youtube.com/watch?v=C0rlQHyLYMk

Radio Maryja - mlodziez
http://www.youtube.com/watch?v=aW0UnvvIjpo&feature=rec-HM-fresh+div

Naczochrane Babki
http://www.youtube.com/watch?v=iTtQLmUZPGs&feature=rec-HM-r2

Proboszcz zostaje tatusiem - Dzieci ksiezy
http://www.youtube.com/watch?v=9SemhvvPln0


1/6 Imperium księdza Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=g357s2OrUG0&feature=related
2/6 Imperium księdza Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=LSBdf54F8-Y&feature=related
3/6 Imperium księdza Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=sIdblZ2JbxM&feature=related
4/6 Imperium księdza Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=iSR9DP5bKG8&feature=related
5/6 Imperium księdza
http://www.youtube.com/watch?v=4HaQZxAsoCo&feature=related
6/6 Imperium księdza Rydzyka
http://www.youtube.com/watch?v=-4Urg6YMcVc


Molestowanie seksualne klerykow
http://www.youtube.com/watch?v=qtJtfXKbsQ4&feature=related

Atak moherów na telewije
http://www.youtube.com/watch?v=SjyHvbiO0OA

Radio maryja
http://www.youtube.com/watch?v=I1Zoj5VISN4&feature=related

Czesio And Rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=LTFBWrvgUeE&feature=related

Kult Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=o05zBINB2ro&feature=related

Rydzyk i moherowa armia
http://www.youtube.com/watch?v=FU-aDu6LDKU

Przykład wyłączenia radiosłuchacza z anteny Rad...
http://www.youtube.com/watch?v=Wd5DnlLGLLA&feature=related

Radio Maryja łagodzi obyczaje :-)
http://www.youtube.com/watch?v=6MYD4Kv768s

Muppet Show - Telewizja TRWAM
http://www.youtube.com/watch?v=UQR7Uhhijcs&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=19

Moherowe berety
http://www.youtube.com/watch?v=c71UlKNbIAA&feature=related

Moherowe berety
http://www.youtube.com/watch?v=DR9ikfP7HVU&feature=related

Moherowe berety w służbie Radiu Maryja, TV TRWA...
http://www.youtube.com/watch?v=wP2b3SjEWzo&feature=related

Rydzyk i Eutanazja
http://www.youtube.com/watch?v=ouh__Tx353w&feature=related

TV TRWAM - Rozmowa telefoniczna na żywo
http://www.youtube.com/watch?v=M0A6EAChmKk&feature=related

W obronie zycia poczetego? [by Czarny Jobacz]
http://www.youtube.com/watch?v=l3n19KCXsMs

Konkurs w radiu maryja! przyrząd na literę W xD
http://www.youtube.com/watch?v=WG7DXkngURY

Wiersz o unii z Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=Ewm2KomTg0o

Skutki przedawkowania Radia Maryja
http://www.youtube.com/watch?v=BKbf34XZFIk

P.GOSIEWSKI O RADIU MARYJA NA 17 ROCZNICY RADIA...
http://www.youtube.com/watch?v=XahJpZreoxo&feature=related

fan radia maryja
http://www.youtube.com/watch?v=3w3gum1Z1Nw

FAN radia MARYJA I TV trawm
http://www.youtube.com/watch?v=bwmH7PygJSU&feature=related
Naruto parody PL Jak słuchać Radia Maryja przez internet?
http://www.youtube.com/watch?v=sBjt3KIVblY

Radio Maryja - Belzebub
http://www.youtube.com/watch?v=sRWsSWIMy1o

Rydzyk - nalot na radio:
http://www.youtube.com/watch?v=Q8qu2agl44Y&feature=related&yt=&yt

Mohery & Rydzyk
http://www.youtube.com/watch?v=5auacxdc5Vc

Tadeusz rydzyk i jego rodzina :))
http://www.youtube.com/watch?v=A2B0ypegjvY&feature=related

Telewizja SRAM, KRAM, TRAN, TRWAM
http://www.youtube.com/watch?v=ZCXk8IZqHe4&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=16

Rafalala - Sonda o ojcu Rydzyku.
http://www.youtube.com/watch?v=LNdAqpRM22c&feature=related

Porady seksualne Radia Maryja
www.wyspiewajry dza.pl - Rydzyk i jego kobiety!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Z2v5JMf6mZ0&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=63

Maybach - Duma Ojca Deufrandanta
http://www.youtube.com/watch?v=u3SEIIYGUBI&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=67

Ojciec Dyrektor moja pierwsza dziewczyna to księdz
http://www.youtube.com/watch?v=Gu1P1huaX-s&feature=PlayList&p=23A9AFB5813D86BE&index=65


Poza tym jest lista filmów przeciwko religii katolickiej utworzona przez użytkownika rhodan111 pod następującym linkiem:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=23A9AFB5813D86BE
Tam są też wyszczególnione filmy już usunięte!

No, dużo tego śmiecia nie? Kto ma ochotę niech flaguje.
Jeśli masz do mnie zaufanie to podaj adres mailowy. Może być jakiś zapasowy.
Wyślę całą listę w wordzie gdzie linki są na niebiesko i nie potrzeba żmudnie wklejać.

Czy ktoś wie ile zgłoszeń musi być dokonanych aby doszło do usunięcia filmu?

W jedności i ilości (!) siła!
Dziękuję.
Pozdrawiam
amabeline
--------------------------
Czerwiec 20 2009

Usunięte klipy antykatolickie
Witaj!
Następny klip szkalujący o.Rydzyka jest usunięty: "z powodu naruszenia warunków serwisu".
10 przykazań wg. Ojca Rydzyka
Miał dosyć dużo wejść.
Ja flaguję cierpliwie. Prawie codziennie.
No więc mamy na dzisiaj 9 takich ohydztw usuniętych.

Najbardziej boli mnie ten z matką ks. Jerzego Popiełuszko: superydzyk (pisownia oryginalna).
Pracuję nad nim.

Dużo różnych agentów wpisuje się tam.
Nawet takich, którzy pisząc myślą, że ks.Jerzy żyje!
Jakieś nicki: "grisza", "wasyl"...Nie wspomnę o żydowstwie.

Pozdrawiam serdecznie
Amabeline

P.S. Te klipy są usunięte:

1.Nowy Hymn Radia Maryja / Rammstein
Zgłoszony jako prywatny.
2. Moherowe berety - wierna armia Tadeusza Rydzyka
Powiadomiłam kancelarię prezydenta RP.
3. RYDZYK ZAKLINACZ HAHA USUNIETE!!!
Druga wersja superydzyk
4. Radio Maryja - Moherowe Berety
5. Moherowe berety - wierna armia Tadeusza Rydzyka
6.Ryje-Mohery Usunięty przez użytkownika
7.Ojciec dyrektor, boss największej sekty

8. http://pl.youtube.com/watch?v=jjOE5r7pM90&feature=related
Polskie chamstwo z łopatami w ręku (prallacik)
9 . 10 przykazań wg. Ojca Rydzyka:

Sent to: niedem777, oryginalus, plhooliganspl, polishamericandc, polishspecialforces, polskakatolicka, przytrafkapl, shiloh1944, shosanna2222, solidarnypl77, szablapl, totilla2008, wielkiduchpolski2liv, wojerzy, zazyr, zesesman

RODACY PROSIMY O POMOC! w znajdowaniu anty Polskich i antykatolickich Filmow

prosimy o email do polonia@raqport.com
Washington DC Area
USA
TEL: 703-528-0114
TEL2: 703-652-0993
sms: 703-485-6619
Toll Free:1800-695-6200
EMAIL: polonia@raqport.com

Thursday, September 3, 2009

Kradziez mienia Narodu Polskiego Eureco i PZU Polacy oni do wiezienia a nie do salonow

Kradziez mienia Narodu Polskiego Eureco i PZU Polacy oni do wiezienia a nie do salonow


Kradziez mienia Narodu Polskiego Eureco i PZU Polacy oni do wiezienia a nie do salonow

Ile PZU będzie musiał zapłacić za wycofanie się Eureko?
red Małgorzata Goss (2009-09-03) Aktualności dnia

szapisz łuchaj
Zobacz również inne publikacje związane z tym tematem:AUDYCJE:
■Ile PZU będzie musiał zapłacić za wycofanie się Eureko?- [2009-09-03]
red Małgorzata Goss

ARTYKUŁY:
■Wyjście akcjonariusza sfinansuje PZU - [2009-09-03]

Wyjście akcjonariusza sfinansuje PZU
Nasz Dziennik, 2009-09-03

Resort skarbu sonduje, jak opinia publiczna zareaguje na wypłatę miliardów holenderskiej spółce Eureko w zamian za jej wycofanie z PZU i rezygnację z roszczeń zgłaszanych wobec Polski przed arbitrażem. Sprzedaż 33 proc. akcji PZU należących do Eureko może być dokonana przez giełdę lub w formie wykupu akcji własnych przez samą spółkę. W pierwszym wypadku Eureko, oprócz kwoty, na jaką rynek wyceni pakiet akcji, otrzyma 4-5 mld zł dywidendy. W drugim - odsprzeda akcje po cenie umownej, wyższej niż rynkowa. W obu wypadkach aktywa PZU stopnieją i zwiększy się stopień zlewarowania spółki, czyli pogorszeniu ulegnie relacja jej aktywów do zobowiązań, które pozostaną niezmienione.

- Resort skarbu dopracował już szczegóły ugody z Eureko w sprawie PZU. Wszystko jest ustalone. Teraz sonduje reakcję opinii publicznej - twierdzi osoba zbliżona do negocjatorów.
Jeszcze w piątek walne zgromadzenie PZU wprowadziło zmiany w statucie spółki, które otwierają drogę do wypłaty akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej oraz wykupu przez spółkę akcji własnych. Decyzja walnego, do której podjęcia konieczne było co najmniej 75 proc. głosów, świadczy o porozumieniu głównych akcjonariuszy - Skarbu Państwa (55 proc. akcji) i Eureko (33 proc.), w sprawie ugody. Koniec września to ostateczny termin zakończenia rozmów ugodowych pomiędzy skonfliktowanymi akcjonariuszami. Zmiany w statucie muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, co potrwa około miesiąca.
"Gazeta Prawna" cytuje prezesa PZU Andrzeja Klesyka, który twierdzi, iż "PZU może wypłacić 12-15 mld zł bez szkody dla oceny ratingowej i obniżenia wskaźników wypłacalności wymaganych przez nadzór".
PZU, który nie wypłacał dywidendy przez ostatnie 3 lata, zgromadził w kapitałach zapasowych 11,8 mld złotych. Obecnie resort skarbu sonduje, jak opinia publiczna zareaguje na zapłatę Eureko kilku, kilkunastu miliardów złotych (w zależności od wybranego scenariusza) w zamian za wycofanie się z inwestycji w PZU.
Pierwszy scenariusz zakłada wypłatę akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej w kwocie 12-15 mld zł w zamian za zobowiązanie Eureko do sprzedaży akcji PZU poprzez giełdę, po czym - wprowadzenie PZU na parkiet i sfinalizowanie transakcji. Do holenderskiej spółki trafiłoby w tym wypadku 4-5 mld zł tytułem dywidendy oraz kwota uzyskana ze sprzedaży walorów na giełdzie (po cenie ustalonej przez rynek). Łącznie zysk Eureko z operacji może sięgnąć kilkunastu miliardów złotych, ale istnieje też duże ryzyko, iż po wyprowadzeniu ze spółki wielomiliardowej dywidendy rynek zweryfikuje cenę akcji w dół. Inna rozważana propozycja przewiduje zaniechanie wypłaty dywidendy i wykup przez PZU akcji własnych od mniejszościowego akcjonariusza. W tym wypadku kluczowa byłaby cena oferowana przez PZU za akcje własne. Resort skarbu dysponuje wyceną opracowaną przez banki inwestycyjne, ale jest ona objęta tajemnicą.
- W obu wypadkach Skarb Państwa zachowałby kontrolę nad PZU, pozostając właścicielem ponad 50 proc. akcji, tak jak przewiduje uchwała Rady Ministrów z 2 kwietnia 2002 r. - twierdzi osoba związana z resortem skarbu.
- Dla Eureko pozyskanie żywej gotówki w momencie kryzysu jest kuszącą propozycją, zważywszy na straty poniesione na holenderskim rynku. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej mieć pewne pieniądze dzisiaj niż niepewne w odległej przyszłości - komentuje propozycję bankowiec z dużej instytucji finansowej, zastrzegając, że w wypadku głównego akcjonariusza Eureko, Achmei - będącej formą spółdzielni o niejasnej strukturze własnościowej - przy podejmowaniu decyzji mogą wchodzić w grę także względy pozaekonomiczne, np. polityczne. Zawarcie ugody byłoby równoznaczne z rezygnacją Eureko z dochodzenia przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym odszkodowania od Polski na podstawie polsko-holenderskiej konwencji o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji. Wysokość szkody związanej z odmową sprzedaży przez Skarb Państwa dalszych 21 proc. akcji PZU i zaniechaniem wprowadzenia PZU na giełdę Eureko oceniło na 36,5 mld złotych. Skarb Państwa deklaruje natomiast gotowość do zwrotu realnie poniesionych przez Eureko nakładów wraz z odsetkami. W 1999 r. konsorcjum Eureko - BIG Bank Gdański zapłaciło za 30 proc. akcji PZU 3 mld złotych. Na czas rozmów ugodowych postępowanie przed arbitrażem zostało zawieszone.

Spółka mocniej zlewarowana
Propozycja ugodowa sprowadza się w istocie do wycofania Eureko z PZU w zamian za zgodę Skarbu Państwa na wytransferowanie części kapitału z tej spółki w formie wypłaty dywidendy lub wykupu przez spółkę akcji własnych i odpowiedniego obniżenia kapitału. Jak ugoda odbije się na kondycji PZU, zależy od tego, ile środków wypłynie. Jeśli Skarb Państwa, zawierając ugodę, "przepłaci", PZU popadnie w poważne tarapaty.
- Żeby przeprowadzić którąkolwiek z tych operacji, PZU musi wydać gotówkę, a więc wziąć na ten cel kredyt w banku lub spieniężyć część aktywów, bo przecież nie trzyma złotówek w skarbonce. Doprowadzi to oczywiście do silniejszego zlewarowania spółki, tzn. pogorszy relację jej aktywów do zobowiązań, które pozostaną przecież niezmienione - tłumaczy finansista.
Nadmierne zlewarowanie grozi w przyszłości kłopotami. Gdy aktywa są zbyt małe w stosunku do zobowiązań, brakującą kwotę musi dopłacić właściciel, czyli w tym wypadku Skarb Państwa. Oczywiście w kryzysie nie będzie miał na to pieniędzy, więc np. zaoferuje PZU akcje PKO BP nowej emisji, tracąc prawo do dywidendy i bezpośrednią kontrolę nad potentatem na rynku bankowym. Innym możliwym sposobem zasilenia nadmiernie zlewarowanej instytucji jest przeprowadzenie nowej emisji akcji, aby pozyskać środki na rynku. Jest to jednak ryzykowne, bo nie dość że z takiej emisji można pozyskać mniej środków niż to, co się wcześniej wytransferowało ze spółki, to na dodatek można utracić nad nią kontrolę.
- Nie ma niebezpieczeństwa zbyt dużego zlewarowania PZU, spółka ma nadpłynność - zapewnia osoba związana z resortem skarbu.
Wielu finansistów jest jednak zdania, że zmniejszenie aktywów spowoduje, iż PZU nie będzie mógł myśleć o akwizycji i ekspansji w Polsce i poza granicami, a jego kłopotliwe inwestycje na Litwie i Ukrainie, o których tak głośno było przed dwoma laty, w ogóle staną pod znakiem zapytania. To oczywiście pociągnęłoby za sobą konieczność restrukturyzacji zatrudnienia, a być może również reakcję związków zawodowych. Według naszych rozmówców, korzystnym skutkiem ugody byłoby natomiast zakończenie długoletniego konfliktu pomiędzy akcjonariuszami.

Zły moment na debiut
Pierwszy scenariusz polegający na wypłacie dywidendy i odsprzedaży akcji PZU przez Eureko po ich upublicznieniu ma zarówno zalety, jak i wady.
- Spółki giełdowe są bardziej transparentne. Ciąży na nich obowiązek publikowania danych i są mniej uzależnione od polityków - przekonuje bankowiec.
- Upublicznienie akcji PZU w kryzysie, zwłaszcza po wypłacie dużej dywidendy, to zły pomysł. Może dojść do znacznej przeceny aktywów. Ponadto ryzykowne jest oferowanie naraz dużej puli 33 proc. akcji PZU - uważa z kolei Jerzy Bielewicz, szef stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek".
Jego zdaniem, rząd i Eureko mogą mimo zastrzeżeń wybrać ten scenariusz, bo łączy je wspólny cel, jakim jest pozyskanie za wszelką cenę pieniędzy, bez względu na interesy spółki. Bielewicz zwraca też uwagę, że akcje Eureko przeznaczone do sprzedaży powinny być "zaparkowane" w jakiejś instytucji rozjemczej, aby firma po otrzymaniu dywidendy nie zachowała się jak "katarski inwestor".
Ocena drugiego scenariusza ugody - wykupu akcji własnych przez PZU - zależy od ceny akcji. W 1999 roku konsorcjum Eureko - BIG BG zapłaciło Skarbowi Państwa 3 mld zł za 30 proc. akcji PZU.
- Jeśli po dziesięciu latach Eureko odsprzeda te akcje PZU za 6 mld zł, to można przyjąć w przybliżeniu, że rentowność tej inwestycji wyniosła 6 proc., tj. tyle, ile lokata w banku (procent składany). A zatem 6 mld zł za odkupienie akcji od Eureko to kwota graniczna. Jeśli na podstawie ugody Eureko dostanie więcej za wycofanie, to znaczy, że Skarb Państwa zrobił fatalny interes na prywatyzacji PZU. Zamiast sprzedawać inwestorowi akcje spółki, mógł pożyczyć 3 mld zł na rynku i lepiej by na tym wyszedł - oblicza ekspert.

Małgorzata Goss

Tuesday, September 1, 2009

The Impact of Iranian Culture and Language in Poland

The Impact of Iranian Culture and Language in Poland


--------------------------------------------------------------------------------By : Nassrollah Bayat
Name-e-farsi, Monthly Magazine, Vol. 1,

(Translated from Persian)

No. 2, Dec. 1996, Page 115-120

Abstract: Some chronologists believe Iranians to be the ancestors of the Polish nation of today. Serious diplomatic ties between Iran and Poland started in the eighteenth century and several large institutions for Oriental studies are active in that country. The following report makes a cursory examination of the effect of Iranian culture and language in Poland.
--------------------------------------------------------------------------------A long time ago this country was called the Republic of People of Poland. Its name in the native dialect was Poloni or Poleska. According to mythological narrations a tribe was living in present Poland about a thousand years ago called Lah (1). During the domination of eastern Europe by the Ottoman empire the Turks, imitating their eastern neighbor, called that country Poland but the native tribesmen continued to call themselves Polona or Polni.

According to historiographers not long time ago different tribes and ethnic groups immigrated from Asia and settled in Poland among which the most important tribe was the Qarayeem tribe. With a one thousand and two hundred years of history, these were one of the branches of Jewish sect who followed the Talmud branch of the Torah as their religions commandment. Earlier Qarayeems were living within the Iranian and Byzantine territories and during the course of history they gradually immigrated to Crimean and Balkan Peninsula, Poland Lithuania (2).

Due to its suitable climate the Qarayeems became residents of European lands and compared with their Asian kinds they were better advanced in civilization and culture. Several historiographers such as Herodotus, believe that Qarayeems, who were in fact the ancestors of the Polish nation, were Iranians by origin. This Greek chronograph maintained that Sarmats (3) were also a branch of Qarayeems. According to the Polish researches and sociologist scientists, at the end of the sixteenth century the costume of the Polish people resembled the costumes of the old tribesmen in Asia and for a long time the dress of their elite and royal dignitaries resembled that of Safavid and Ottoman royal personalities.

Undoubtedly, the Iranians possessed a very rich culture and art from ancient times and this great wealth was gradually transferred to eastern and western nations and tribes. The Polish language, a branch of the Slav dialect, is of Indo-Iranian origin. The Poles have 28 letters in their language but with very difficult combinations. The language of that people is a mixture of Russian and German. German has gradually influenced the Russian origin and a lot of Poles can converse in both languages nowadays.

>From the point of view of religious beliefs 95 percent of people in Poland are Catholics, and the remaining five percent are Protestants, Muslims, Jews, etc. During the eighteen century the Catholic clergy started to propagate this faith in Poland and they dispatched a group of Karemili and Jesuit missionaries to Iran. The most important missionary sent from Poland was Tadeusz Juda Krusinski (4) whose sojourn in Isfahan coincided with the last days of declining Sultan Hussein of the Safavid Dynasty. He expired in the year 1756 in a town called Nietak at the age of 81 (5).

The Polish priest has left behind several books of which the most important is his treatise on the last revolution in Iran.

The Polish Muslims are descended from Tartars and are of the Hanafi sect. They have built several mosques in Poland of which the Gdansk Mosque is the most celebrated. Muslim clerics are teaching religious subjects and Shari'ah in these mosques and spiritual religion and beliefs have very much impact on the art and culture of Poland.

The impact of the opinion of this nation is evident in their buildings and structures and the architectural styles and patterns adopted during their different historical dynasties. From the point of view of images and paintings and different statues, their churches carry different plaster works, columns, column heads and ornaments and valuable articles as decoration which are considered by themselves as rich museums and are very attractive. There are many temples in Poland which are rich with ornamental objects and enchanting images displaying a world of beauty and even the pictures exhibit much magnificence and glory on the columns and head columns of their edifices.

The combination of the stones (the images and paintings of facing stone and inside adornments) are a mixture of strength and delicacy. In temples special copper boxes have survived which have been fabricated by special tenderness and artistry that proves stone and metal prevailed in the Polish history to symbolize the power of their commanders and chieftains during their domination of the eastern European nations.

Iranology in Poland

In Poland large and magnificent institutions for Oriental studies with long and brilliant records of such ventures are stationed in Warsaw and Krakow, and these institutions have long since been active in research works.

In a university of Oriental studies called Jagloonia in Krakow, housed in a giant building, professors are instructing different Asiatic language specially the Persian language. In these classes a remarkable number of students are studying the Persian language and at times they are debating, studying and researching various etymologies and linguistics and are comparing Western and Eastern languages.

Interpress Agency in Poland published several pamphlets in 1966 in this connection. These articles, gathered in a collection, were published in the Persian language and they deal with the cultural relations between Iran and Poland particularly with regard to Iranology in Poland. In one of these epistles we note the following:

"From the fifteen century until eighteen century, Poland was active in dispatching different religious, commercial and diplomatic delegations to Iran. More than 504 years has passed since Poland and Iran first established diplomatic ties with one another and the first delegation which traveled to the court of Poland was sent by the government of Iran during the reign of Oozoon Hassan Aq-Qoyunlu in the year 1474.

"The historical records of diplomatic relations between Tehran and Warsaw shows that Jaglooni, the Polish king, who was contemporary with the strong Safavid monarch Shah Abbas the First, established the Jaglooni University in Poland and from the start the university was called after that king's name. From the date of its establishment, the works of renowned Iranian scholars particularly that of Abu Sina were taught in the university. As a result of this valuable undertaking by King Jaglooni, from the beginning of the operation of Jaglooni University, the Iranian science, art and culture was widely welcomed by the students and scholars in Poland.

"In 1606 Samuel Atojenuvski, the translator of the Polish royal court, was the first scholar that translated Saadi's Golestan into Polish language. Since then the sweet Persian language and literature was widely spread in Poland and the divans of Hafiz, Ferdowsi's Shahnameh and the outstanding works of Iranian scientists, philosophers, scholars and poets were translated and published into Polish language (6). Since 1820 the department for instruction and promotion of the Persian language and literature was inaugurated and since its inception this cultural and scientific organization has taught the Persian language and literature and European researchers have become familiarized with Ferdowsi's Shahnameh and the poetry of Mowlana Jalaluddin Molavi Balkhi, the mystic and divine lyrics of Hafiz and many other Iranian poets, orators and scholars (7).

"During the period between the two world wars in Europe, the Jaglooni Cultural Institute gained more strength and as a result of such invigoration, a series of cultural, literary and artistic exhibitions were held and outstanding Polish linguists and Iranologist researchers such as Gavronski, Lanjlibiki and Kovalksi were instrumental in the propagation of Iranian civilization and culture and they have rendered outstanding services towards that end. It was due to the efforts of these outstanding Iranologist scholars that the Krakow and Warsaw universities opened a Persian literature and language branch and a number of young linguists started to teach Persian in that branch. Pursuant to that effort, the rich Iranian culture, art and literature served as an inspiration fountain for the Polish cultural and artistic pioneers." (8) Adam Miskovich (9), the able and talented Polish poet who was completely familiar with the Persian language and literature and was speaking fluent Farsi, was personally teaching the Persian language and literature to the Polish students. With such engagements, Miskovich wanted to plunge into the unbounded ocean of ancient Persian culture and literature and to drink deeply from that wholesome fountain. Eventually and inspired by this divine fountain of art, Miskovich created a living and eternal literary work called "The Satan and the Ahuramazda" which is considered a very famous book on religious topics among the major poets of Europe (10).


After the victory of the 1979 Islamic Revolution in Iran, the Socialist Republic of Poland was one of the first nations that recognized the provisional government of the Islamic Revolution and established friendly ties with the Islamic Republic. Since then the senior officials of Poland have repeatedly praised the anti-imperialistic stances of the IRI and this has further ameliorated relations between Tehran and Warsaw (11).

The majority of Polish researchers, scholars and students have studied or made scientific, artistic and literary research in scientific and research centers in Iranian academies and some have closely witnessed the chronology of the Revolution (12). A number of Polish researchers such as Eskelavatek have examined the political, social and ancient historical subjects of the Iranian history individually and in a scattered manner. Eskelavatek was a researcher from Warsaw University who studied the political, religions and economic history of Iran after the Islamic Republic (13).

Hanozinski is one of the historiographers and scientists of Pozhnan University who has made extensive studies on the history of the different Islamic sects. Kaposinski, another outstanding Polish scholar, has written a very interesting and valuable book in 1982 about the Islamic Revolution where he studies and elaborates the Revolution and its roots. In that book the Polish scholar is examining, discussing and sagaciously analyzing and portraying the glorious features of the Islamic Revolution from the various perspectives for the information of the Europeans. Besides, this book supplies useful and comprehensive information about Iran's history and its relation with Poland from the oldest time until the contemporary periods (14).

Footnotes

1. The Russians, particularly those who dwelt in Ukraine and White Russia, used to call the Polish natives Lahs.

2. Nassrollah Bayat, Poland, Tehran, Foreign Ministry's Printing and Publishing Institute.

3. Sarmats are a branch of Qarayeems who spread many of their fanatical ethnic traditions and customs among other Polish tribes and even among the Slaves dwelling outside Poland and the Poles used even to copy their costume.

4. Tadeusz Juda Krusinski, was a Pole by birth. He was born in the year 1675 and after learning eastern languages he joined the Jesuit missionaries in that country. In 1720 Krusinski was appointed by Bartabas Fedli, the archbishop in Isfahan, to negotiate with Shah Sultan Hussein about certain (Muslim) clerics who had hurt and persecuted the Armenians in Tblisi and Ganja, and he performed his duties in an excellent manner. Krusinski was present in Isfahan when the town was besieged by the invading Afghans and after the fall of Isfahan he welcomed the invading Mahmud, the Afghan. Several weeks after Mahmud's death, the Polish priest along with Abdolaziz Qaterchi fled to the Ottoman embassy and in 1726 he managed to reach Skutari, Istanbul. There Krusinski wrote down his memoirs in Latin language. In 1733 Krusinski published Dori Efendi's book in Latin language which described the former's mission in Iran (Abdolhossein Navayie, Iran and Jahan Tehran, Nashr-e Homa, 1991, vol. 1 , p. 454).

5. Lockhart, The Fall of Safavid Dynasty, translated by Esmaeel Dolatshahi, P. 606 to 616.

6. Poland, P. 52.

7. Ibid.

8. Anna Krasnovolska, translated by Hussein Masoomi Hamadani, Nashr-e Danesh, 9th year, No. 3.

9. Adam Miskovich (1978 - 1855), a famous Polish poet, writer, dramatist and politician was born in Navagrad. In childhood and still young, his native Poland was not independent. After graduating from the Vilta University in 1989, he jointed anti-government revolutionary organizations but was detained, jailed and exiled.

>From 1824 to 1829 he remained an exile outside Poland and during that period he became acquainted with Pushkin, the celebrated Russian poet. In 1830 Miskovich returned to Poland and in 1839 he was lecturing in Lausanne University on Latin literature. In 1848 he formed the Miskovich legion in Italy and another legion in Istanbul. He died in Istanbul in the year 1855 (Poland P. 53 and 54).
would be an insult, and will only be interpreted as a statement that the U.S., while it cares a great deal about Russian sensibilities on missile defense, cares not at all about Poland. Not only do we appear to have stabbed them in the back on missile defense and slapped them in the face over World War II, we have not brought them – alone among their democratic neighbors – into the Visa Waiver Program, a failure that will go far to lose us any chance of winning the friendship of younger Poles.
All of this is a fine way to keep on doing what this administration has already done far too much of: alienating our friends while kowtowing to our enemies.