Saturday, March 1, 2008

TEHRAN – Poland has offered Iranian Offshore Oil Company (IOOC) a technical and financial bid to produce 2.7 million tons of LNG

TEHRAN – Poland has offered Iranian Offshore Oil Company (IOOC) a technical and financial bid to produce 2.7 million tons of LNG


Lipinski of Virginia, USA. Mr. Lipinski was born in Brze��, Poland, deported to Russia in 1941, went to school in Iran and then joined the Polish Army. He was in Italy from 1943-46, 1946-51 in England and then emigrated to the USA in 1951.
Polish Oil and Gas Company signed in Teheran a letter of intent with Iranian Offshore Oil Company concerning cooperation in the development of Iranian gas and condensate field discoveries.


This is one of the outcomes of the visit to Iran (4-7 February) of a PGNiG delegation led by Krzysztof Głogowski, President of the Board, Stanisław Niedbalec, Vice‑President for Technology and Investments and Tadeusz Zwierzyński, Vice‑President for Strategic Projects."Iran is the second largest country in the world in terms of oil and gas reserves, and our joint projects with Iranian companies not only can contribute to improved profitability of PGNiG but also fit excellently into the business development efforts of the PGNiG Group in external markets" said Krzysztof Głogowski, President of the Management Board of PGNiG.During their visit to Iran, the representatives of PGNiG had a series of discussions with the managements of leading oil companies associated in NIOC (National Iranian Oil Company). They were focused primarily on the potential involvement of PGNiG in the cooperation in such areas as development of field discoveries and joint implementation of investment projects including, inter alia, construction of underground gas storage facilities.

The discussions were held with the participation of Iranian government officials representing the Ministry of Petroleum, notably H. Noghrehkar Shirazi Deputy Minister for international affairs and S.R. Kassaei Zadeh, Deputy Minister for gas production and Managing Director of National Iranian Gas Company. The Iranian party appraised very highly the preparedness of PGNiG in terms of expertise and technology, and expressed its interest in pursuing joint ventures.Through the cooperation with Iranian oil companies PGNiG hopes to join the group of major oil companies, such as OMV (Austria), REPSOL (Spain), ENI (Italy) and Lukoil (Russia) which are successfully developing their business activities in Iran.Joanna Zakrzewska

Spokesperson for PGNiG SA

To między innymi jeden z efektów wizyty ( 4-7 lutego br.) w Iranie delegacji PGNiG S.A. z udziałem prezesa Zarządu PGNiG S.A. Krzysztofa Głogowskiego oraz Stanisława Niedbalca, wiceprezesa ds. Techniczno-Inwestycyjnych i Tadeusza Zwierzyńskiego, wiceprezesa ds. Projektów Strategicznych.- Iran to drugi co do wielkości kraj na świecie pod względem zasobów ropy i gazu ziemnego, a wspólne przedsięwzięcia z irańskimi firmami mogą nie tylko znacznie wpłynąć na podniesienie rentowności PGNiG SA, ale również znakomicie wkomponowują się w nasze działania w zakresie rozwoju aktywności GK PGNiG na rynkach zagranicznych - podkreśla Krzysztof Głogowski, prezes Zarządu PGNiG S.A.W czasie pobytu w Iranie przedstawiciele PGNiG S.A. przeprowadzili szereg rozmów z zarządami czołowych firm naftowych zrzeszonych w NIOC (National Iranian Oil Company). Dotyczyły one przede wszystkim możliwości udziału PGNiG S.A. w zakresie wzajemnej współpracy w takich dziedzinach jak: zagospodarowanie odkrytych złóż oraz współpracy przy realizacji inwestycji związanych m.in. budową podziemnych magazynów gazu.

Co istotne, w rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele rządu irańskiego, reprezentujący Ministerstwo Ropy i Gazu: H. Noghrehkar Shirazi, wiceminister ds. zagranicznych oraz S.R. Kassaei Zadeh, wiceminister ds. produkcji gazu i dyrektor zarządzający National Iranian Gas Company. Strona irańska oceniła bardzo wysoko przygotowanie merytoryczne i technologiczne PGNiG SA i wyraziła zainteresowanie wspólnymi przedsięwzięciami.Dzięki podjęciu współpracy z irańskimi firmami naftowymi PGNiG S.A. ma nadzieję dołączyć do grona znaczących firm naftowych takich jak m.in. austriacki OMV, hiszpański REPSOL, włoska ENI i rosyjski Łukoil, które z powodzeniem rozwijają działalność biznesową na terenie Iranu.Joanna Zakrzewska

Rzecznik PGNiG S.A.


Poland makes bid to produce 2.7m tons of LNG from Lavan gas
Tehran Times Economic Desk


TEHRAN – Poland has offered Iranian Offshore Oil Company (IOOC) a technical and financial bid to produce 2.7 million tons of LNG from natural gas of the Lavan field annually, the IOOC managing director said here on Friday.


Mahmud Zirakchianzadeh, quoted by Moj News Agency, added Lavan gas field holds 8-12 trillion cu. f. of natural gas reserves and is planned to have an initial production of 360 million cu. f. per day.

Polish Oil & Gas Company


KRS 0000059492, NIP 525-000-80-28, share capital 5 900 000 000 PLN - fully paid

Headquarters - 25 Kasprzaka Street, 01-224 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 589 45 55, +48 22 691 79 00, Fax: +48 22 691 82 73

No comments: